Ga voor maatwerkadvies, meld u aan bij Klimaatadaptatie Adviesteam

Gepubliceerd 18 december 2017

De effecten van klimaatverandering worden steeds vaker zichtbaar in onze leefomgeving: stad en regio kampen met wateroverlast en hittestress. De urgentie van een klimaatbestendige en water-robuuste inrichting van onze leefomgeving is dus hoog. In opdracht van het ministerie van IenW start daarom een speciaal Klimaatadaptatie Adviesteam. Dit team stelt een adviestraject beschikbaar aan twaalf regio’s. Er is nog ruimte voor ten minste één regio. Meld uw regio snel aan!

Het Klimaatadaptatie Adviesteam richt zich nadrukkelijk op het leveren van gebiedsgerichte ondersteuning en biedt een duwtje in de rug bij het versnellen en intensiveren van het lopende proces richting klimaatadaptatie in maximaal twaalf regio´s. Het adviesteam haalt gericht vragen op in de regio en geeft daarbij gedurende een korte periode regiospecifieke ondersteuning. De inzet van het Klimaat Adviesteam is nadrukkelijk gericht op het sneller kunnen zetten van de volgende stap naar een klimaatbestendige inrichting.

Selectiecriteria

Geïnteresseerde steden of regionale samenwerkingsverbanden die in aanmerking komen voor het adviestraject voldoen aan enkele criteria. Allereerst is er een kwetsbaarheidsanalyse uitgevoerd met een stresstest. Daarnaast peilt het team of er voldoende energie aanwezig is, bijvoorbeeld met behulp van een duidelijke trekker of boegbeeld, om daadwerkelijk de stap te zetten van weten naar willen. Omdat het de bedoeling is dat de lessen andere gemeenten weer helpen in hun ontwikkeling, is het belangrijk dat de deelnemende regio’s een landelijk voorbeeld kunnen zijn. Tegelijkertijd moet het Klimaatadaptatie Adviesteam ook echt binnen een half jaar het verschil kunnen maken: hiervoor is een heldere vraagstelling of afgebakende probleemanalyse nodig.

Aanmelden

De trajecten van het Klimaatadaptatie Adviesteam leveren meer dan alleen de directe beoogde meerwaarde voor de regio’s. Zij leveren ook praktijkkennis op voor het op te richten Platform Samen Klimaatbestendig en voor de voortgang van het stimuleringsprogramma (2018- 2022). Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie vertaalt de ervaringen naar de verdere uitwerking van de aanpak van het Deltaprogramma vanaf 2018.

Meedoen? Aanmelden kan nog via projectleider Edwin van der Strate via edwin.vanderstrate@tauw.com of 06 53166613.

Het Klimaatadaptatie Adviesteam bestaat uit de partijen TAUW, ORG-ID en Platform31 in consortium met AT Osborne, Deltares, GrondRR. H2Ruimte, Hydrologic, KVN, Stadsstromen, Tygron en HvA.