Klimaatadaptatie Adviesteam van start

Gepubliceerd 1 december 2017

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staat dat klimaatadapatie een impuls nodig heeft. Een speciaal opgericht Klimaatadaptatie Adviesteam gaat twaalf steden of regio’s hierbij ondersteunen, zodat ze sneller de volgende stap kunnen zetten naar een klimaatbestendige inrichting.

Het gaat om steden of regio’s die actief aan de slag willen met klimaatadaptatie en vragen hebben over de juiste aanpak. Het Klimaatadaptatie Adviesteam bestaat uit een consortium van partijen: TAUW, ORG-ID, Platform31, AT Osborne, Deltares, GrondRR, H2Ruimte, Hydrologic, KVN, Stadstromen, Tygron en de Hogeschool van Amsterdam. Dit brede team gaat de twaalf steden/regio’s adviseren en de geleerde lessen vervolgens zo breed mogelijk verspreiden. De nadruk ligt daarbij op inspirerende voorbeelden, creatieve aanpakken en nieuwswaardige lessen. De communicatie vindt plaats via social media en op het kennisportaal, onder meer in een voorbeeldenkaart en via korte nieuwsberichten. Op die manier helpt het Adviesteam ook andere steden en regio’s die aan de slag willen met klimaatadaptatie.

Wilt u weten of uw stad of regionale samenwerkingsverband in aanmerking komt voor ondersteuning door het Klimaatadaptatie Adviesteam? Neem contact op met Edwin van Strate (+31 65 31 66 61 3 of edwin.vanderstrate@tauw.nl).


paneel 2 voorbeelden regionaal