Minister Schultz van Haegen doet oproep op Netwerkdag: “Laten we waarmaken dat Nederland de slimste delta is!”

Gepubliceerd 27 januari 2017

De noodzaak om werk te maken van ruimtelijke adaptatie was voelbaar op de Netwerkdag die plaatsvond op 19 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. Aanwezig waren een paar honderd deelnemers van onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, projectontwikkelaars, zorginstellingen, stedenbouwkundigen, natuurorganisaties en waterschappen.

Minister Schultz van Haegen opende het congres: “Nederlanders worden wereldwijd ingezet als expert in de strijd tegen het water. En daar zijn we trots op. Maar we willen onze aandacht nu deels verleggen: van strijd tegen het water naar strijd om klimaatverandering het hoofd te bieden. Dit doen we door Nederland klimaatbestendig te maken.' De minister ziet goede voorbeelden in het land, maar doet de oproep: maak klimaatadaptatie een vast onderdeel van je projectvisie. Werk samen met andere instellingen. Deel kennis. Zodat we kunnen waarmaken dat Nederland de veiligste en slimste delta van de wereld is en we ook andere landen kunnen bijstaan met onze kennis.”

Volgende generatie scholen tot eco-burger

Volgens filosoof Henk Oosterling is duurzaamheid een verouderd woord en wordt het te groot gemaakt. “Daardoor denken mensen dat zij er zelf niets aan kunnen doen. Wat bij iedereen moet doordringen is dat het probleem elke dag ontstaan is, en dus ook elke dag moet veranderen. De volgende generatie kan geschoold worden om eco-burger zijn. En wij? Wij sterven gelukkig vanzelf uit.”

Kennis uitwisselen en netwerken

In het plenaire ochtenddeel vertelde een aantal mensen hoe zij hebben geleerd van elkaar en van de praktijk. In leergemeenschappen, via Impactprojecten en door de intentieverklaring te ondertekenen. Hoe je kunt omgaan met regelgeving, draagvlak en andere dilemma's, kwam tot slot aan bod via een panelgesprek met vijf experts op het gebied van klimaatadaptatie. Tijdens de interactieve middag konden de deelnemers kiezen uit een ruim aanbod van deelsessies. En het zou geen netwerkdag zijn zonder netwerkborrel, waar veel mensen kennis en ideeën uitwisselden met bekenden en onbekenden.

Bekijk het videoverslag van deze dag

Lees het volledige verslag (pdf, 328 kB) en download de presentaties van minister Schulz van Haegen (pdf, 1.8 MB) en Henk Oosterling (pdf, 2.2 MB) .

De verslagen en presentaties van de deelsessies zijn op deze pagina te vinden.

31654570723_fb5485b1f9_o (1)

32370423136_8836690742_o

Foto's: Monique Kooijmans