Nieuw jasje voor Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Gepubliceerd 20 januari 2017

Dit kennisportaal www.ruimtelijkeadaptatie.nl is vernieuwd! Op de homepage kunt u met de knop ‘Waar begin ik?’ kiezen tussen beleidsmaker, medewerker van een marktpartij, docent, student of inwoner. Per doelgroep is de meest relevante informatie verzameld en toegankelijker gemaakt.

De wens om de informatie voor verschillende doelgroepen te ordenen kwam naar voren uit een onderzoek onder de gebruikersgroep. Wensen, tips en opmerkingen zijn waar mogelijk doorgevoerd. Alles staat nu nog overzichtelijker gerangschikt: nieuws en de belangrijkste instrumenten, waaronder de handreiking over de stappen ‘Weten, willen en werken’, de bibliotheek en talloze voorbeeldprojecten. Op die manier kan iedereen optimaal profiteren van de bestaande kennis en de opgedane ervaringen.

Het vernieuwde kennisportaal is gepresenteerd tijdens de netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie op 19 januari 2017. Tijdens deze netwerkdag maakte minister Schultz van Haegen (ministerie van Infrastructuur en Milieu) samen met bestuurders en uitvoerders de balans op van twee jaar Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Dit als vertrekpunt voor de toekomst waar ruimtelijke adaptatie een belangrijke plek inneemt.


IMG_9346