Gezocht: klimaatbestendige omgevingsvisies

Gepubliceerd 28 juni 2017

Nederland bereidt zich voor op de nieuwe omgevingswet. De Omgevingswet heeft enerzijds als doel het in stand houden en bereiken van een gezonde fysieke leefomgeving. Anderzijds streeft het naar het realiseren van doelmatig beheer en gebruik van die fysieke leefomgeving voor maatschappelijke functies. Eén van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. In deze verplichte visie beschrijft een gemeente, provincie of het rijk wat de strategische hoofdopgaven voor de lange termijn zijn.

Tegelijkertijd verandert het klimaat. Deze verandering heeft een grote invloed op de manier waarop we in Nederland omgaan met water en ruimte. Het klimaat is morgen niet geheel veranderd en ook onze omgeving is morgen niet meteen anders. Het gaat om anticiperen op de investeringen en maatregelen van vandaag en morgen. Niet alleen, maar samen als gebruikers van een gebied. De omgevingsvisie is bij uitstek het instrument om met elkaar de ambitie voor morgen neer te leggen en geeft aan wat nodig is om dat te bereiken.

Er is al veel kennis en ervaring met ruimtelijke adaptatie. Op de website ruimtelijkeadapatie.nl kunt u veel informatie vinden. Is dat voldoende om met elkaar het onderwerp ruimtelijke adaptatie op een goede wijze mee te nemen in de Omgevingsvisie? Wij zijn daarom benieuwd naar ervaringen met omgevingsvisies waarin de verandering van het klimaat is geadresseerd. Wat werkt wel, wat niet? Waar is nog onvoldoende informatie over beschikbaar?

Heb je hierover vragen of ideeën, neem dan contact op met Jeroen Grutters of Ingrid Canter Cremers van het stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie via (postbus.RA@minienm.nl).


omgevingswet