Denk aan de toekomst bij meervoudige investeringen

Gepubliceerd 15 juni 2017

De PlanDag-prijs 2017 is uitgereikt aan Hanneke Puts en Jurgen van der Heijden, auteurs van het paper ‘Toekomstwaarde als basis voor meervoudige investeringen – Kosten delen en extra inkomsten genereren’. PlanDag is een evenement dat ruimtelijke professionals de kans biedt om eigen onderzoek of opinie te presenteren. Papers, opinies en praktijkbesprekingen vormen de basis voor debat, het delen van ervaringen en om van elkaar te leren. Elk jaar reikt een onafhankelijke jury tijdens het evenement de PlanDag-prijs uit: de prijs voor het beste ingezonden paper. De jury beoordeelt ingezonden papers op wetenschappelijk niveau, belang voor de planologische praktijk, originaliteit en toekomstwaarde.

Meervoudige investeren en opgaven integraal aanpakken

Oude investeringen kunnen leiden tot een nieuw voordeel, onvoorziene besparingen en nieuwe inkomsten bij een extra investering. Een investering creëert kansen voor een volgende investering, dus denk aan de toekomst. Kansen om extra waarde toe te voegen, kosten te delen en te besparen. Maar ook om opgaven te combineren en integrale oplossingen te zoeken die de doelen van meerdere partijendienen.

Als voorbeeld behandelt het paper een casus waar in Gouda drie afzonderlijke opgaven integraal kunnen worden gekoppeld. Ten eerste, moet de sportclub het voetbalveld renoveren om de bespeelbaarheid te verbeteren. Terwijl voor de klimaatbestendigheid het Hoogheemraadschap in het gebied ruimte moet maken voor waterberging en -afvoer en de gemeente het riool moet afkoppelen. Samenwerking zorgt er in dit geval voor dat een investering in het sportveld kansen biedt voor toekomstige investeringen voor waterberging en klimaatbestendigheid. Uit de samenwerking kwam als oplossing om het sportveld niet op de gebruikelijke manier op te hogen, maar onder het sportveld een waterbergingsvoorziening te realiseren.

Financiële uitdaging

In Gouda is niet de techniek, maar integrale financiering de grootste uitdaging. Veel partijen zien meervoudigheid vaak als risico. Voor professionals uit de financiële wereld en bestuurders van gemeenten en waterschappen is het interessant om de mogelijkheden van een investeringsfonds te ontdekken dat zich toelegt op meervoudigheid. Ook het ontrafelen van verschillende posten in een meervoudig project geeft een overzicht van besparingen en opbrengsten nu en in de toekomst. Dit helpt bij het opstellen van een gedeelde rekening.

Lees het winnende paper:

Puts, Hanneke, Jurgen van der Heijden (2017): Toekomstwaarde als basis voor meervoudige investeringen – Kosten delen en extra inkomsten genereren, in: Geiske Bouma (Red.), Gedeelde Ruimte, Bijdragen aan Plandag 2017, Stichting Planologische Discussiedagen, Antwerpen, pag. 187 - 196.

Lees de nieuwsberichten over het winnende paper op de websites van AT Osborne en TNO.


Plandag2017