Ruimtelijke Adaptatie & Design on tour

Gepubliceerd 16 november 2017

Anders kijken naar het klimaat. Het kan. Extremere buien, hetere dagen, meer en langere periodes van droogte: het weer verandert in een rap tempo. Daar hebben we geen dikke rapporten voor nodig om ons te overtuigen: we merken het al in ons dagelijks leven. Natuurlijk zijn onze waterschappen, gemeentes en provincies druk met onze voeten droog en ons hoofd koel te houden.

Op zoek naar andere perspectieven

Een hele regio klimaatrobuust maken is veelomvattend, taai en ingewikkeld. Een issue dat alleen door samenwerking tussen overheden en de maatschappij kan worden aangepakt. Hoe gaan we dat doen? De huidige aanpak van overheden zal niet volstaan. Een ander perspectief is nodig. Dat nieuwe perspectief kan komen van designers. Waar overheden over het algemeen de neiging hebben om de opgave technisch te benaderen, openen designers een nieuwe dimensie. Namelijk die van beleving, emotie en gedrag. En als die twee werelden bij elkaar komen, ontstaan er slimme oplossingen voor de toekomst, die beter aansluiten bij de leefwereld van mensen. En die liggen misschien ook in andere hoeken dan waar wij nu zoeken.

In de sessie Ruimtelijke Adaptatie & Design on tour tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven is ontdekt welke nieuwe perspectieven designers ontsluiten voor ruimtelijke adaptatie. De organisatie kijkt terug op een geslaagde en inspirerende middag. De toepassing van social design en design thinking in de wereld van water en klimaat biedt kansen om ‘echte’ verbindingen te maken met andere domeinen en aan te sluiten op de directe leefwereld van mensen.

Download (pdf, 46 MB) het verslag van de bijeenkomst.