Rainproof lesprogramma voor middelbare scholieren

Gepubliceerd 7 december 2017

Het lesprogramma ‘Natuurlijk Rainproof’ is beschikbaar! Dit is een programma ontwikkeld door ANMEC voor middelbare scholieren dat gaat over extreme regen in de stad. Zo leren zij wat de gevolgen van klimaatverandering voor hun buurt betekent en kunnen ze op zoek naar oplossingen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht betaalde het pakket. Rainproof hielp mee met de ontwikkeling en de inhoud van het programma.

Lesprogramma

Het lesprogramma ‘Natuurlijk Rainproof’ laat zien wat de weg van de druppel is. Bij een normale bui stroomt het regenwater naar het riool en wordt het afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het riool is niet gebouwd op extreme regen. Doordat de stad vol staat met gebouwen, steen en asfalt, kan regenwater niet goed in de bodem infiltreren. Leerlingen die het programma volgen, zetten hun ‘waterbril’ op en onderzoeken waar in de buurt er nu mogelijk wateroverlast ontstaat om vervolgens te werken aan rainproof oplossingen. Met een digitale kaart en een excursie zien ze met eigen ogen welke rainproof maatregelen er in de omgeving al zijn genomen. Het mooiste zou natuurlijk zijn als de adviezen samen met de leerlingen worden uitgevoerd!

Pilot en meer weten

De aankomende maanden test ANMEC het lesprogramma met docenten van middelbare scholen in Amsterdam en de regio. Op basis van de resultaten past zij het lesprogramma aan. Wil je meer weten over het project of meteen aan de slag gaan?

-          Download het lesprogramma (pdf, 1.6 MB)
-          Meer informatie over het lesprogramma op de website van ANMEC

Bron: Rainproof