Steeds meer gemeenten laten burger zelf regenwater opvangen

Gepubliceerd 20 juli 2017

In steeds meer Nederlandse gemeenten moeten burgers zelf regenwater opvangen. Sinds gemeentes in 2009 de mogelijkheid kregen burgers te verplichten op eigen terrein hemelwater op te vangen, hebben al ruim veertig gemeentes regels hierover ingevoerd. De kaart in dit artikel toont de gemeenten in Nederland waarbij hemelwater opvangen verplicht is.

Door de klimaatverandering vallen er vaker zware hoosbuien. Die wolkbreuken belasten het riool zwaar, zegt Rioned, de koepelorganisatie van stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. Daarom is het noodzakelijk dat huishoudens zelf dat water opvangen, zodat het niet allemaal in het riool terechtkomt (bron: rd.nl).

Burgers mogen zelf bepalen hoe het regenwater wordt opvangen. Dat kan door bijvoorbeeld water op te vangen op een verlaagd gazon of in een grindbed, of door ondergrondse infiltratie met kratten die in de grond worden ingegraven en het water tijdelijk vast te houden. In de toekomst zal het aantal gemeentes dat hier regels over opstelt, alleen maar verder stijgen, zegt Hugo Gastkemper, directeur van Rioned.

Tuintegeltaks

Rioned is dan ook positief over het voornemen van de gemeentes Aalburg, Woudrichem en Werkendam die een tuintegeltaks willen invoeren. Deze drie gemeentes maakten deze week bekend de rioolheffing te willen koppelen aan de hoeveelheid verhard oppervlak bij een huis. De tuintegeltaks zal niet meer dan een paar tientjes per jaar bedragen, becijfert Gastkemper. „Gemiddeld bedraagt de rioolheffing in Nederland 190 euro per huishouden, grofweg een kwart van dat geld gaat naar hemelwaterafvoer.”

Inspiratie en tips

Er zijn verschillende websites die inspiratie en tips bieden bij het klimaatbestendig inrichten van tuinen. Met een infographic laat Amsterdam Rainproof zien wat je als burger in je eigen tuin kan doen om wateroverlast te voorkomen. Daarnaast hebben zij zeven tips op een rijtje gezet om je tuin regenbestendig in te richten. Ook de ontwerptool van Groenblauwe Netwerken en de website Huisje Boompje Beter helpen je bij het vinden van de juiste maatregelen om overtollig regenwater op te vangen.

Naast het verplichten van wateropvang in eigen tuin zijn er ook mogelijkheden om burgers te stimuleren om regenwater in hun tuin op te vangen. Zo biedt Operatie Steenbreek een activiteitenpakket waarmee gemeenten de eigen bewoners en ondernemers kunnen inspireren en enthousiasmeren om hun eigen tuin te vergroenen.


regenwater-552x368