Samen aan de slag met klimaatadaptatie

Gepubliceerd 11 juli 2017

Inspiratie bieden voor klimaatadaptatie. Dat is het doel van het speciale uitgave magazine ‘Klimaatadaptatie – Samen aan de slag’ van Stichting RIONED en Vereniging Stadswerk Nederland. Het klimaat verandert en Nederland krijgt te maken met meer wateroverlast door zomerse piekbuien en langdurige neerslag in de winter. Maar ook langere periodes van hitte en droogte. Burgers, overheden en andere partijen moeten maatregelen treffen om aan te passen aan de veranderende situatie. De overheid heeft de opgave om te komen tot een meer systematische aanpak en maatregelen te nemen die meerdere doelen dienen.

Bij klimaatadaptatie staan grote vernieuwende projecten vaak centraal en dienen als voorbeeld voor andere gemeenten. Dit magazine behandelt juist de kleinere, minder spectaculaire maatregelen, ook omdat ze in het dagelijks beheer en onderhoud gemakkelijk over het hoofd zijn te zien. Bijvoorbeeld de invloed van verkeersdrempels, reiniging van goten en de herinrichting van de straat voor kortdurende waterberging. Maar ook de invloed van groen op het afvoeren van water en het tegengaan van hittestress.


Klimaatadaptatie samen aan de slag