Startschot voor mondiaal topkenniscentrum voor klimaatadaptatie in Nederland

Gepubliceerd 6 februari 2017

Nederland, Japan en de Verenigde Naties (UN Environment) nemen het initiatief tot oprichting van een Global Centre of Excellence on Climate Adaptation in Nederland. Vandaag ondertekent het ministerie van Infrastructuur en Milieu hiertoe samen met wereldwijde projectpartners een opstartovereenkomst. Wereldwijd zijn er verhoogde risico’s op natuurrampen en andere problemen als gevolg van klimaatverandering. Het mondiale topkenniscentrum gaat landen, organisaties en bedrijven met kennis en advies ondersteunen op het gebied van klimaataanpassing, zodat zij beter toegerust zijn om de gevolgen van klimaatverandering te dragen.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu: “Over de hele wereld worden mensen hard getroffen door de opwarming van de aarde. Het historische Klimaatakkoord van Parijs laat zien dat aanpassing aan klimaatverandering even belangrijk is als het bedenken van oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Als wij niet goed omgaan met klimaatverandering, dan zal het risico op natuurrampen, sociale en economische tegenslagen en politieke spanningen toenemen. Veel landen en organisaties zijn op zoek naar best practices en begeleiding om zichzelf optimaal te kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Nederland is goed in het samenbrengen van kennis en kunde op het gebied van klimaataanpassing. Het kenniscentrum zal hierbij een belangrijke rol gaan spelen."

“Zelfs met het klimaatakkoord van Parijs is onze planeet op weg naar drie graden opwarming” zegt Ibrahim Thiaw, plaatsvervangend directeur van UN Environment.

"We moeten leren om te leven op een warmere planeet met extremere weersomstandigheden, onregelmatige regenval en een stijgende zeespiegel. Dit centrum is een welkome stap, maar andere landen moeten dit voorbeeld volgen en dringend investeren in klimaatadaptatie."

Mondiaal kennisnetwerk

Het belangrijkste doel van het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCEA) is om ervoor te zorgen dat landen en organisaties zich beter kunnen wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het centrum zal een breed netwerk van internationale partners samenbrengen, waaronder leidende kennisinstituten, bedrijven, NGO’s, lokale en nationale overheden, internationale organisaties en de financiële sector.

Klimaataanpassing in de praktijk

Het historische Klimaatakkoord van Parijs heeft van aanpassing aan klimaatverandering wereldwijd een topprioriteit gemaakt. Het GCEA zal bijdragen aan de opbouw van een klimaatbestendige wereld. Het mondiale topkenniscentrum zal wereldwijd partijen steunen die moeite hebben om klimaatadaptatie daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Door de inbreng van kennis over projecten op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur en landbouw wordt elke nieuwe weg, constructie en akker een kans om veerkrachtiger te worden tegen klimaatverandering.

Deelnemers

Deelnemende partijen in de Global Centre of Excellence on Climate Adaptation zijn onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL); National Institute for Environmental Studies, Japan;UN Environment,  Marokko, Partnership on Sustainable Low Carbon Transport (SLoCaT), S&P Global, Delta Alliance, Stockholm Environment Institute, Acclimatise, Gemeente Rotterdam, Netherlands Water Partnership, MCII, World Resources Institute, Wageningen University and Research, UNEP DTU Partnership, SNV Netherlands Development Organisation.