Studiedag STOWA: Vele wegen die naar 'ontsteende en ontkoppelde stad' leiden

Gepubliceerd 26 juli 2017

In de ecowijk EVA-Lanxmeer in Culemborg vond op 8 juni de STOWA studiedag plaats met als thema 'Hoe ontstenen we de stad?'. Zo’n honderd deelnemers, vooral vanuit gemeenten, waterschappen en adviesbureaus, kregen in verschillende presentaties en workshops veel informatie over de mogelijkheden om burgers en bedrijven te inspireren en te ondersteunen om de steden meer klimaatbestendig te maken. De dag was georganiseerd door STOWA, het ministerie van I&M/ Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptie (DPRA), atelier GROENBLAUW en het netwerk KlimaatActieve Stad (KAS).

Op de studiedag 'Hoe onstenen we de stad' lichtten diverse gemeenten hun eigen aanpak toe. Ook was er aandacht voor een regenwaterheffing die particulieren en bedrijven moet stimuleren af te koppelen, zoals in Duitsland en België al gebeurt. Dagvoorzitter Charles Rijsbosch zorgde voor een vlot verloop van de dag. Tien pitches boden de deelnemers een keur aan projecten en aanknopingspunten voor klimaatmaatregelen in de stad. Ook werden rondleidingen gegeven door de ecowijk EVA-Lanxmeer, die een voor Nederland unieke waterhuishouding heeft.

Uit de studiedag kwam naar voren dat er vele wegen zijn die naar een ontkoppelde en ontsteende stad leiden. Gemeente Venray stimuleert en stuurt met subsidies, de gemeente Ede wil haar burgers ontzorgen en zelf afkoppelmaatregelen uitvoeren, het Land van Cuijk maakt burgers enthousiast met aansprekende projecten, films, spellen en het inschakelen van ambassadeurs, de gemeente Leiden focust op drie proefgebieden en past een dynamisch 3D-model toe.

U leest er alles over in een uitgebreid verslag (pdf, 709 kB) van deze studiedag, inclusief do's voor ontstenen en praktische links.


Studiedag STOWA