Help! De stresstest en wat moet ik nu?

Gepubliceerd 12 april 2018

We moeten ons voorbereiden op de effecten van klimaatverandering. Met aanpassingen in de ruimtelijke omgeving en in ons ‘doen’ kunnen we deze effecten beter opvangen of zelfs benutten. De klimaatstresstest geeft inzicht in de knelpunten en risico’s. Maar overheden worstelen vaak met de stap na de stresstest. “De kwetsbaarheden zijn in kaart, maar wat nu?!” Dit artikel (pdf, 1.3 MB) buigt zich over de vraag: hoe kan de stresstest effectiever worden in gezet om ruimtelijke adaptatie in beweging te krijgen?

De neiging na het uitvoeren van de stresstest is vaak om verder te analyseren. Maar in de praktijk zien we dat klimaatadaptatie om meer gaat dan alleen gedetailleerde knelpunten analyses: buurtinitiatieven en ontwerpers vergroten de ruimtelijke kwaliteit met groene daken en waterpleinen, maar ook het natuurlijke systeem van een regio of sectoren worden aangegrepen om klimaatadaptatie vorm te geven.

Aanpassingen in de praktijk worden niet alleen gedreven door het berekenen en beperken van risico’s, een inspirerend toekomstperspectief is evenzo belangrijk. Hoe brengen we beide werelden samen? Het artikel geeft hier inzicht in aan de hand van literatuur en praktijkervaringen.

Download het artikel (pdf, 1.3 MB)