Bomenmakelaar: Platform voor uitwisseling van volwassen bomen

Gepubliceerd 10 augustus 2018

Bomen moeten vaak wijken in projecten, omdat ze in de weg staan. Anderzijds zijn er gemeenten of projectontwikkelaars die graag volwassen bomen willen planten in een project. Het online platform Bomenmakelaar brengt de boomaanbieder en boomzoeker bij elkaar. Waardevolle bomen die een positieve bijdragen leveren aan het klimaat hoeven op deze manier niet te worden gekapt, maar zetten hun leven voort op een nieuwe plek!

Bomen hoeven op deze manier niet meer gekapt te worden, maar krijgen een tweede leven op een andere locatie. Door gebruik te maken van bomenmakelaar kiest men bewust voor hergebruik en een bijdrage aan de circulaire economie. Volwassen bomen hebben economische, ecologische en maatschappelijke waarde.

Bomen zorgen voor verkoeling

Volwassen bomen spelen een belangrijke rol bij klimaatadaptatie in de stad. In steden kan de temperatuur tijdens warme dagen door het hitte-eilandeffect behoorlijk oplopen. Grote bomen zorgen dan voor verkoeling, doordat ze schaduw bieden en water verdampen. In de directe omgeving van bomen kan de temperatuur hierdoor wel 6 graden lager zijn.

Daarnaast houden bomen water vast bij extreme neerslag, bieden ze schuilplaatsen voor dieren, vangen ze vervuilende stoffen op, leggen ze CO2 vast en hebben ze een positieve invloed op de waarde van een huis. Zonde om al deze kwaliteiten die gedurende decennia zijn ontstaan, verloren te laten gaan door te kappen. Door volwassen bomen te herplanten in een nieuwe wijk, zijn ze direct een grote meerwaarde.

Hoe werkt de bomenmakelaar?

De animatie hieronder laat zien hoe de bomenmakelaar werkt:

Ga naar de website Bomenmakelaar


LOGO BOMENMAKELAAR