Het nieuwe Klimaatportaal Brabant: samen maken we Brabant klimaatbestendig

Gepubliceerd 19 april 2018

Het klimaat verandert. Nederland, en dus ook de provincie Brabant, krijgt vaker te maken met hevige neerslag, langdurige droogte en extreme hitte. Kan na een hevige bui worden voorkomen dat de kelders vol water lopen? Of dat oogsten mislukken door een lange periode van droogte? Dat kan! Als alle Brabanders helpen, kunnen zij samen Brabant voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Hoe doen ze dat? Het nieuwe Klimaatportaal Brabant biedt informatie en inspirerende voorbeelden om de tuinen, straten, dorpen en steden klimaatbestendig te maken.

De Provincie Noord-Brabant heeft het Klimaatportaal Brabant ontwikkeld in samenwerking met Stichting Climate Adaptation Services (CAS). Vanaf 9 april is het platform online voor àlle Brabanders: inwoners, ondernemers, bestuurders, docenten en studenten.

Brabanders vinden op het Klimaatportaal Brabant informatie over maatregelen die in hun directe omgeving genomen zijn. Zo kunnen ze zélf aan de slag met kleine en grote aanpassingen in hun eigen leefomgeving, vaak mét subsidie. Bijvoorbeeld: een waterton vangt overbodig regenwater op dat je later kan gebruiken; een groen dak isoleert je bedrijfspand; en bomen op het schoolplein bieden verkoeling in de zomer. Het Klimaatportaal biedt ook ondersteuning voor bestuurders die meer groen en water in hun gemeente willen. Studenten en docenten hebben toegang tot materiaal voor hun studie of onderzoek over klimaatadaptatie.

Zo wordt er samen gewerkt aan een Brabant waar je goed kunt wonen en werken, nu en in de toekomst.