Campagne Hoe Groener Hoe Beter

Gepubliceerd 17 januari 2018

Op 12 december vorig jaar, twee jaar na de ondertekening van de klimaatakkoorden van Parijs, lanceerde Operatie Steenbreek, samen met Entente Florale en Klimaatverbond Nederland, de campagne Hoe Groener Hoe Beter. De initiatiefnemers bieden met deze campagne zeven stellingen en een draaiboek (xlsx, 107 kB) aan voor de lokale verkiezingsdebatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Hiermee hopen zij dat de groene gemeente een centraal onderwerp wordt in de debatten.

Groen is een oplossing voor uiteenlopende problemen die met name in de stedelijke omgeving steeds vaker spelen. Deze problemen worden in de toekomst nog groter door de toenemende gevolgen van klimaatverandering, verstedelijking en vergrijzing. De campagne stelt dat vergroening een prioriteit zou moeten zijn in alle ruimtelijke plannen. De praktijk is echter, dat Nederland nog steeds meer verhardt dan vergroent.

De nieuwe colleges na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 kunnen daar verandering in brengen. Hiervoor is het belangrijk dat de groene gemeente een centraal onderwerp wordt in de lokale verkiezingsdebatten met burgers uit de gemeente. Een groene gemeente is goed voor gezondheid en welbevinden, versterkt de biodiversiteit, beperkt de gevolgen van hitte, wateroverlast en droogte en verbetert de luchtkwaliteit.

Meer informatie over de campagne lees je op de website van Hoe Groener Hoe Beter.


Afbeelding nieuwsbericht Hoe Groener Hoe Beter