Nationale Klimaatadaptatie Challenge 2019 zoekt deelnemers en vraagstukken

Gepubliceerd 17 december 2018

Het Nationaal Water Traineeship organiseert de Nationale Adaptatie Challenge 2019 voor trainees en young professionals van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. De deelnemers werken in multidisciplinaire teams aan concrete oplossingen voor een klimaatbestendige stad. Organisaties met actuele vraagstukken en deelnemers kunnen zich aanmelden.

Klimaatadaptatie komt langzaam van de grond

De zomer van 2018 loog er niet om: weersextremen veroorzaakte overlast en schade. In de toekomst kan dit vaker voor gaan komen. Het is daarom noodzakelijk om onze omgeving klimaatbestendig bestendig in te richten. Innovatieve toepassingen zijn in ontwikkeling, maar ze worden nog maar mondjesmaat toegepast. Om dit proces te versnellen organiseert het Nationaal Water Traineeship in samenwerking met VPdelta, de Nationale Klimaatadaptatie Challenge 2019. Hiermee geven zij vervolg aan een vergelijkbare challenge in 2018: de WaterStraat Tainee Challenge.

Uitkomsten WaterStraat Trainee Challenge 2018

De WaterStraat Trainee Challenge 2018 werd georganiseerd ter gelegenheid van de opening van de WaterStraat, de Delftse proeftuin voor een klimaatbestendige stad. In deze Challenge staken 18 young professionals van overheden en bedrijven de koppen bij elkaar; vier maanden lang, één dag per week. In drie teams werkten zij aan uiteenlopende vraagstukken:

  • Het winnende team werkte een aantal processtappen uit voor gemeenten die aan de slag willen met adaptatie. Na gesprekken met diverse partijen werkte het team een aanpak uit voor het uitvoeren van een verdiepende stresstest voor hitte en wateroverlast. Naast een kaart met kwetsbare plekken, werd een meekoppel-kaart en een overlast-kaart ontwikkeld. De meekoppel-kaart laat zien waar klimaatadaptatie gecombineerd kan worden met reeds geplande ingrepen. De overlastkaart toont de ‘hotspots’ en ‘wetspots’ van de daadwerkelijk ervaren overlast door burgers. Met de kaarten kunnen gemeenten locaties voor adaptatie prioriteren en op buurt- of wijkniveau een participatietraject starten voor een oplossing.
  • Het tweede team werkte aan een lopend planvormingsproject bij de gemeente Delft. Het doel was om daar klimaatadaptatie in mee te nemen, dit deden ze door met een integrale bril naar het gebied te kijken. Daartoe organiseerden zij een risicosessie met ambtenaren uit verschillende disciplines. Dit droeg bij aan het op gang brengen van het gesprek over de gedeelde belangen.
  • Het derde team interviewde 12 gemeenten van door het hele land om knelpunten te benoemen uit de adaptatiepraktijk. Daar kwamen onder andere aanbevelingen uit voor procesinnovatie, zoals het opnemen van klimaatadaptief ontwerp in gemeentelijke richtlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte. Als gevolg daarvan wordt klimaatadaptatie projectmatig begroot en ontstaat er meer ruimte voor de toepassing van innovaties.

Nationale Adaptatie Challenge 2019

Het succes van de Challenge in 2018 was reden voor de initiatiefnemers om in 2019 de Nationale Klimaatadaptatie Challenge te organiseren, met wederom als uitgangspunt: enthousiaste jonge professionals uit verschillende vakgebieden, die samen adaptatievraagstukken uitwerken. Oplossingen vergen behalve inbreng uit de watersector immers ook juridische, financiële, sociale en economische expertise. Het integrale karakter van de Challenge sluit hier naadloos op aan.

Aanmelden kan via www.nationaleklimaatadaptatiechallenge.nl


Aanmelden

Aanmelden voor de Nationale Klimaatadaptatie Challenge kan via deze link.