Oproep deelname ISO normontwikkeling klimaatadaptatie

Gepubliceerd 12 juli 2018

ISO ontwikkelt op internationaal niveau normen op het gebied van klimaatadaptatie. Deze normen moeten bedrijven, organisaties en overheden helpen bij het beoordelen van risico's en gevolgen van klimaatverandering. Hiermee wordt invulling gegeven aan internationale afspraken en verdragen op het gebied van klimaatverandering. Om de Nederlandse inbreng in de ontwikkeling van ISO-normen voor klimaatadaptatie te versterken, richt NEN een nieuwe commissie op. Belanghebbenden worden uitgenodigd deel te nemen aan deze commissie die op 13 september voor het eerst bijeenkomt.

De nieuwe commissie zal zich speciaal richten op de Nederlandse inbreng bij de ISO-activiteiten. Hierdoor wordt Nederlandse belanghebbenden de mogelijkheid geboden deel te nemen aan internationale normalisatietrajecten rondom assessment, planning, financiering, implementatie, monitoring en evaluatie van klimaatadaptatie, die relevant zijn voor Nederlandse trajecten vanuit Nationale Klimaatadaptatie Strategie en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Deelname staat open voor alle belanghebbenden in Nederland. Interesse voor deelname kan kenbaar worden gemaakt per e-mail via menm@nen.nl.

Meer informatie: Website NEN