Deltacongres 2018 in Zwolle

Gepubliceerd 16 april 2018

Op 1 november dit jaar zal het negende Nationaal Deltacongres plaatsvinden in de IJsselhallen in Zwolle. Net als voorafgaande jaren worden er circa 1500 bezoekers verwacht. Alle betrokkenen bij en geïnteresseerden in het deltaprogramma zijn welkom. De afgelopen jaren waren er vele bezoekers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen.

Deltacongres 2018 in Zwolle

“De IJssel-Vechtdelta met Zwolle als centrale stad is een belangrijk gebied voor het Deltaprogramma. Het is een regio waar vele thema’s van het Deltaprogramma samen komen. In de regio met belangrijke rivieren zoals de IJssel en de Vecht en grenzend aan ons grootste zoetwaterbassin het IJsselmeer, gebeurt veel. Zowel op het gebied van veiligheid als zoetwater en ruimtelijke adaptatie heeft deze regio veel te bieden. Zo wordt er in de regio de mogelijkheden voor meerlaagsveiligheid uitgediept en is de gemeente Zwolle samen met het waterschap voorloper op het gebied van klimaatadaptatie in de stad. Het wordt een mooi congres op een mooie locatie”. Dat zei deltacommissaris Wim Kuijken bij de bekendmaking van de locatie van het negende Deltacongres.

Naast een inhoudelijk plenair programma zijn er verschillende werksessies over actuele vraagstukken zoals de onzekerheid en mogelijke gevolgen van een sneller stijgende zeespiegel en de stresstesten en risicodialogen die gemeenten moeten gaan voeren in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Maar ook over waterbeschikbaarheid komen concrete casus aan de orde.

Tevens zal er net als de voorgaande jaren een deltaparade zijn waar aan het Deltaprogramma verbonden organisa­ties en programma’s zich presenteren. Op de Deltaparade is de hele dag gelegenheid om op een informele manier kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Het gehele programma van de dag wordt in september bekend gemaakt. Dan is er ook gelegenheid tot aanmelden.

Gedeputeerde Bert Boerman laat weten verheugd te zijn met de komst van het Deltacongres: “Als gastvrij Overijssel verwelkomen wij graag de hele Deltacommunity in het hart van de IJssel-Vechtdelta. In Overijssel komen alle opgaven rond klimaat- en ruimtelijke adaptatie samen: van waterveiligheid, wateroverlast en bodemdaling tot hittestress en droogte. Door de actieve samenwerking tussen verschillende disciplines, in bijvoorbeeld de living labs in Zwolle en Twente en de Climate Campus, kunnen wij in de praktijk laten zien wat mogelijk is.”