Nog steeds problemen door de droogte in Nederland

Gepubliceerd 29 november 2018

Het is nog steeds droog in Nederland. Te droog. De sporadische buien brengen geen verbetering. Wat betekent dat? De stand van zaken.

Grondwater

Op de zandgronden is sprake van lage grondwaterstanden. Vooral de waterschappen in Oost- en Zuid-Nederland hebben hiermee te maken. Hier kan het grondwater alleen worden aangevuld wanneer er regen valt. Diverse waterschappen handhaven mede daarom hun beregeningsverboden en houden het waterpeil waar nodig hoger dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.

Waterstand

De rivieren hebben te maken met lage waterstanden. De scheepvaart heeft hier veel last van. Zij kunnen bijvoorbeeld minder vracht vervoeren dan normaal. De omringende waterschappen kunnen door die lage waterstanden maar zeer beperkt water inlaten vanuit de rivier naar hun gebied.

Verzilting

Waterschappen in het zuidwesten van Nederland kampen met verzilting. De inlaat van water bij de Hollandse IJssel kan niet worden gebruikt omdat het te zout is. Daarom wordt er water aangevoerd vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal. In het noordelijke deel van het Amsterdam-Rijnkanaal wordt verzilting tegengegaan door een permanent bellenscherm en door (beperkt) door te spoelen vanuit de Lek. Ook het IJsselmeer is zouter dan normaal.

Scenario's

De situatie lijkt dus nog erg op die van afgelopen zomer. Bijzonder is dat het nu aan het eind van de meteorologische herfst nog steeds zo is. Normaal gesproken valt er in deze tijd van het jaar meer neerslag, waardoor de watervoorraad wordt aangevuld. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) denkt momenteel na over wat deze aanhoudende droogte betekent voor volgend jaar. Welke scenario’s zijn er, en wat moeten we doen om die scenario’s zo goed mogelijk het hoofd te bieden.

Bron: Unie van Waterschappen


Droogte brug