EU-Wijzer maakt Europese subsidies toegankelijker

Gepubliceerd 18 december 2018

Sinds eind oktober is de EU-Wijzer online. Deze nieuwe website maakt gebruikers wegwijs in de wereld van Europese subsidies en fondsen op het gebied van water en klimaat.

Europa kent allerlei subsidies en fondsen, van Horizon2020 en LIFE tot Joint Programming Initiatives – en van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) tot het European Fund for Strategic Investments (EFSI). Het kan lastig zijn daar een weg in te vinden: welke subsidie past bij mijn project? Waar moet ik op letten bij het indienen van een aanvraag, en wie kan mij daarbij helpen? De EU-Wijzer maakt deze wereld toegankelijk. Het is een onderdeel van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK)  en te vinden op de website waterenklimaat.nl. Sinds eind oktober is de EU-wijzer in de lucht.

Overzicht

“De EU-Wijzer is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), samen met RVO.nl, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland”, vertelt Olga Clevering van IenW. “De website is vooral bedoeld voor overheidsmedewerkers,  die te maken hebben met Europese subsidies en fondsen. Aan medewerkers van IenW wordt regelmatig gevraagd om te participeren in Europese projecten; daarnaast dienen ze ook zelf voorstellen in. Ook onderzoekers en andere belangstellenden kunnen op de site terecht . De verbinding met ‘het Europese’ is een belangrijke doelstelling van het NKWK.

De EU-Wijzer heeft meerwaarde ten opzichte van andere Nederlandse en Engelstalige sites van de verschillende Europese instanties, aldus Olga Clevering. “De EU-Wijzer biedt specifiek overzicht voor het onderwerp water en klimaat, laat de samenhang en het verschil zien tussen de subsidies en fondsen en geeft tips bij indiening van voorstellen”, legt ze uit. “En hij brengt je in contact met mensen binnen de Nederlandse overheid die je kunnen helpen met je aanvraag.”

Zoeken per thema of per subsidietype

Gebruikers kunnen op verschillende manieren met de EU-Wijzer aan de slag. Ze kunnen de site gebruiken voor algemene oriëntatie: welke subsidies en fondsen zijn er? Gericht zoeken is ook mogelijk, bijvoorbeeld op inhoudelijke thema’s . Klik je in het themagedeelte bijvoorbeeld op ‘watermanagement’, dan word je rechtstreeks doorgestuurd naar subsidies en fondsen die aansluiten bij dat thema.

Een andere invalshoek is zoeken op het type financiering. Zo zijn er de Europese onderzoek- en ontwikkelingsubsidies, Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) en overige investeringsfondsen, waaronder die van de Europese Investeringsbank (EIB).

Daarnaast bevat de site extra achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over Europese beleidsprioriteiten, het Meerjarig Financieel Kader en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ook geeft de EU-Wijzer informatie over Europese netwerken en relevante Nederlandse publieke organisaties, waaronder RVO.nl.

Subidies aanvragen

Voor veel subsidies is ondersteuning vanuit de Nederlandse overheid een vereiste. Vaak is het RVO.nl die dat uitvoert. Daarom was RVO.nl een belangrijke partner in het samenstellen van de EU-Wijzer.

“Met deze website willen we Europese regelingen toegankeljker maken”, aldus Olga Clevering, “We willen graag dat de Europese fondsen goede en kansrijke Nederlandse subsidieaanvragen binnenkrijgen die aansluiten bij het NKWK. Het streven is om volgend jaar ook de NKWK kennis- en innovatievragen op te nemen in de EU-wijzer.