Leden gezocht voor de gebruikersgroep kennisportaal/klimaateffectatlas

Gepubliceerd 26 februari 2018

Het kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie en de Klimaateffectatlas helpen bij het klimaatbestendig en water robuust inrichten van onze omgeving. Om deze instrumenten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruikers worden er gebruikersbijeenkomsten georganiseerd.

Met een gebruikersbijeenkomst worden huidige ervaringen met het Kennisportaal en de Klimaateffectatlas geïnventariseerd en worden wensen opgehaald ter verbetering van deze instrumenten. Daarnaast worden nieuwe ideeën voor deze instrumenten gepresenteerd en krijgen gebruikers een inkijkje in de statistieken van beide instrumenten. De gebruikersgroep komt twee keer per jaar bij elkaar. We streven ernaar om mensen met diverse achtergronden in de gebruikersgroep plaats te laten nemen

Maak jij regelmatig gebruik van het Kennisportaal en/of de Klimaateffectatlas? Vind je het leuk om mee te denken over de verbeteringen? Dan nodigen we je graag uit voor de gebruikersgroep. Je kunt hiervoor aanmelden via het formulier.


Afbeelding gebruikersbijeenkomst