Extreem weer wereldwijd grootste risico, ook natuurrampen en het falen van klimaatmaatregelen hoog op de lijst

Gepubliceerd 29 januari 2018

17 januari publiceerde het World Economic Forum (WEF) de 13e editie van ‘The Global Risks Report’. Dit rapport wordt elk jaar voorafgaand aan het ‘World Economic Forum’ in Davos gepresenteerd. Het rapport brengt risico’s wereldwijd in beeld voor de komende 10 jaar. Hierbij wordt gekeken naar het totaal van economische, milieu-, geopolitieke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de daaraan verbonden risico’s. Sinds 2008, toen de eerste versie van het rapport verscheen, is de aard van de risico’s steeds meer verschoven van economische risico’s naar milieu- en maatschappelijke risico’s. Dit jaar staan extreem weer, natuurrampen en het falen van klimaatmaatregelen zelfs aangemerkt als de grootste risico’s.

Risicobeoordeling

De risico’s werden gebaseerd op de beoordeling van een kleine 1000 experts. Hiervoor werd de klassieke manier van risicobeoordeling toegepast: De grootte van het risico wordt bepaald door enerzijds de kans (likelihood) en anderzijds het gevolg (impact) van de gebeurtenis. Onderstaande grafiek brengt de verschillende risico’s in beeld. Rechts bovenin staan de grootste risico’s: grote schade en grote kans van voorkomen. In dit gebied van de grafiek staan de weer- en klimaat gerelateerde gebeurtenissen: extreem weer, natuurrampen en het falen van klimaatmaatregelen. Naast milieu gerelateerde risico’s staan cyberaanvallen en massavernietigingswapens hoog op de risicoranglijst.

The Global Risks report 2018

Bron: World Economic Forum (2018). The Global Risks Report 2018, 13th edition.

Extreem weer en natuurrampen

In het rapport wordt beschreven hoe we de weer- en klimaatrisico’s in 2017 al veelvuldig hebben kunnen ervaren. Denk bijvoorbeeld aan de Atlantische orkanen, Irma, Harvey en Maria. Deze gebeurtenissen passen in het beeld van de trend dat ‘kostbare’ weersgebeurtenissen vaker voor gaan komen.  De experts stellen dat vooral extreme regenval veel schade kan veroorzaken, door bijvoorbeeld landverschuivingen en overstromingen. Dit zorgde in het afgelopen jaar voor de meeste doden.

Ook was 2017 een zeer warm jaar. 2017 gaat de boeken in als een van de drie warmste jaren die ooit is geregistreerd. Hiernaast werden er natuurbrandrecords gebroken: in Chili waren natuurbranden 8 maal groter dan het langjarig gemiddelde, en in Portugal vielen 100 doden. Door temperatuurstijging en de toename van droge perioden door klimaatverandering, is er ook groot risico voor de verstoring van landbouwsystemen. Dit kan grootschalige gevolgen hebben voor de wereldwijde voedselbeschikbaarheid.

Door het grote risico van weer gerelateerde gebeurtenissen, die door klimaatverandering vaker voor zullen gaan komen, wordt het falen van klimaatregelen door overheden en bedrijven ook als groot risico beschouwd. Het gaat hierbij zowel om klimaatadaptatie als mitigatie.

Onderlinge verbondenheid van risico’s

De uitdaging van het beperken van de milieu risico’s ligt volgens de experts voor een groot deel in de sterke onderlinge verbondenheid tussen de milieurisico’s en risico’s in andere thema’s zoals vluchtelingenstromen (involuntary migration) en water crises: Hoewel we bekwaam zijn in het beperken van simpele, op zichzelf staande risico’s, zijn we nog weinig competent in het beperken van risico’s die zich manifesteren in de onderling verbonden systemen van organisaties, economieën, maatschappijen en het milieu wereldwijd. De complexe systemen zijn bovendien sterk aan verandering onderhevig. De experts waarschuwen dan ook voor keteneffecten. Zo kan een natuurramp grote maatschappelijk en economische gevolgen hebben.

Download het rapport 'The Global Risks Report 2018 (pdf, 8.3 MB)'


The Global Risks report