Hoogwater! Adaptatiemaatregel Ruimte voor de Rivier zorgt dat het verwerkt kan worden

Gepubliceerd 11 januari 2018

De Rijn bij Lobith heeft woensdagochtend 10 januari 2018 de hoogste waterstand bereikt. Rond 05.00 uur werd daar 14,64 m boven NAP gemeten. De hoogwaterpiek verplaatst zich nu verder via onder meer Nederrijn, Waal en IJssel. Het hoge water is afkomstig uit Duitsland en werd veroorzaakt door zware regenval.

Hoogwater in Nederland in beeld

De piek zal donderdag 11 januari 2018 in de loop van de dag via de Waalde Nederrijn-Lek en de IJssel plaatsen als Dordrecht, Deventer en Zwolle bereiken. Daarna zal de waterstand in het hele stroomgebied van de Rijn geleidelijk dalen. Dat duurt zeker enkele dagen, dus de verhoogde waterstanden blijven voorlopig zeker zichtbaar bij laag gelegen kades en in de uiterwaarden.

Hoge waterstanden: eens in de 5 jaar

De huidige waterstanden komen gemiddeld eens in de 5 jaar voor. Zo was er in 2001 (15,38 m boven NAP), 2002 (15,04 m boven NAP), 2003 (15,68 m boven NAP) en 2011 (15,15 m boven NAP) ook sprake van hoogwater. Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten zijn daar op voorbereid en hebben de noodzakelijke maatregelen getroffen.

Om het water zo snel mogelijk af te voeren heeft Rijkswaterstaat de stuwen in de Nederrijn-Lek bij Driel, Amerongen en Hagestein geopend. En bij de Haringvlietdam en Afsluitdijk wordt volop gespuid in zee. Waterschappen voeren onder meer dijkinspecties uit, zetten extra pompen in en sluiten coupures in waterkeringen.

Hoogwater! Adaptatiemaatregel Ruimte voor de Rivier zorgt dat het verwerkt kan worden.

Ruimte voor de Rivier

De huidige waterstanden geven geen enkele reden tot zorg. Om overstromingen te voorkomen, is op verschillende plaatsen meer ruimte aan de rivieren gegeven. De hiervoor genomen maatregelen langs de IJssel, Lek, Maas en Waal vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier.

De nevengeul bij Nijmegen is één van de maatregelen van het programma. De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier bovendien in de vorm van een flessenhals. In 1993 en 1995 was goed zichtbaar dat de rivier daardoor bij hoogwater kan overstromen.

De aangelegde nevengeul biedt extra capaciteit bij hoogwater waardoor de waterstanden minder snel stijgen. De nevengeul is dit hoogwaterseizoen voor het eerst gebruikt.