Komende edities Architectuur Biënnale Rotterdam in het teken van klimaatopgaven

Gepubliceerd 24 mei 2018

Op 1 juni 2018 start de achtste editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) in Rotterdam en Brussel. Dit is een tweejaarlijkse manifestatie over architectuur gericht op toekomstige stedenbouw en de toekomst van de stad. De achtste editie is het eerste deel van een tweeluik: samen met de negende editie in 2020 staan de biënnales in het teken van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en het Klimaatverdrag van Parijs. Een van de thema’s op de onderzoeksagenda is het weerbaarder maken van onze leefomgeving voor klimaatverandering door de opvang van neerslagpieken, wateropslag voor droge perioden en het beperken van het hitte-eiland effect.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet er een gedragsverandering optreden. We moeten dus ruimte maken én ruimte delen in de stad. Maar hoe doen we dat? We weten dat het moet, maar waarom gaat het zo moeizaam? Wat is de MISSING LINK en hoe veranderen we de huidige werkwijze? Drie curatoren, de Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de Vlaams Bouwmeester Leo van Broeck en de Belgische architect Joachim Declerck, zijn benoemd om de MISSING LINK te onderzoeken in een lopend proces van 2018-2020.

De biënnale van 2018 is een ‘werkbiënnale’. Er is een selectie gemaakt van de nu bestaande kennis, ontwerpkracht en initiatieven waarmee gewerkt wordt aan nieuwe hypotheses, projecten en samenwerkingsverbanden, gericht op ruimtelijke transformatie en gedragsverandering. Dit wordt gedaan in het ‘Delta Atelier’. Nederland en België maken zijn onderdeel van hetzelfde ruimtelijke systeem in de delta van de Rijn, Maas en Schelde. Voor Delta atelier zijn 30 praktijkvoorbeelden van ruimtelijke ontwerp en ruimtelijke transformaties uit Nederland en België geselecteerd. Met het Delta Atelier willen de bouwmeesters invulling geven aan de onderzoeksagenda en een concreet handelingsperspectief ontwikkelen dat de delta positioneert ten opzichte van de klimaatopgaven. Dit wordt gedaan door middel van ontwerpend onderzoek, gericht op de MISSING LINK: van weten naar handelen, van onderzoek naar uitkomst en van plannen naar realisering. In de biënnale van 2020 worden de resultaten gepresenteerd. Voor meer info zie: https://iabr.nl/nl/editie/iabr2018_2020