Klimaatverandering heeft grote impact op Europa

Gepubliceerd 23 november 2018

Een temperatuurstijging van meer dan twee graden heeft grote impact op Europa. Dat blijkt uit een gedetailleerde studie door de Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie. De studie bevestigt hiermee het belang van klimaatadaptatie.

Op de klimaattop in Cancun in 2010 is voor het eerst afgesproken om de wereldtemperatuur niet verder te laten stijgen dan twee graden boven de temperatuur uit het pre-industriële tijdperk, rond 1750.  Uit de studie van de JRC blijkt nu duidelijk dat een temperatuurstijging boven de twee graden grote gevolgen heeft voor de Europese landen.

Meer overstromingen

Zo is er een grotere kans op overstromingen en extreme weersomstandigheden. Aan de kust wordt de kans op overstromingen vijf keer zo groot als nu. Ook zou de welvaart binnen de EU met zeker twintig procent afnemen.

De onderzoekers wijzen daarom op het belang van maatregelen om zo’n ernstige temperatuurstijging te voorkomen. Als de stijging onder de twee graden blijft, zijn de gevolgen veel kleiner.

Schade beperken

De studie bevestigt tegelijkertijd het belang van klimaatadaptatie, waarbij maatregelen worden genomen om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Nederland zette op 20 november nog een belangrijke stap hierin.

Op die dag tekenden het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met dit akkoord investeren de overheden gezamenlijk 600 miljoen euro in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

Bron: Unie van Waterschappen