Inspiratiedocument klimaatadaptatie regio Utrecht

Gepubliceerd 12 juli 2018

De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft een inspiratiedocument opgesteld voor klimaatadaptatie voor gemeenten en andere geïnteresseerde partijen in de regio Utrecht. Het document kwam tot stand op basis van een inventarisatie onder Utrechtse gemeenten en een praktijkmiddag.

Het resultaat is een inspiratiedocument (pdf, 2.3 MB) boordevol tips, praktijkkennis, ervaringen en concrete voorbeelden vanuit gemeenten in de provincie Utrecht. Het document is opgesteld met als doel dat gemeenten, maar ook andere overheden, bedrijven of bewoners, van elkaar kunnen leren, elkaar inspireren én concreet aan de slag gaan. Het inspiratiedocument gaat in op wat goede bouwstenen zijn voor gemeentelijk beleid, hoe samenwerking en participatie vormgegeven kan worden en wat financiële prikkels zijn. Het document bevat een special over hittestress en verder verschillende voorbeeldprojecten en –maatregelen uit de provincie.

Lees meer over het inspiratiedocument op de voorbeeldpagina.


Afbeelding inspiratiedocument