Inwoners verwachten van de gemeente dat het actief optreedt tegen wateroverlast

Gepubliceerd 11 mei 2018

De NOS inventariseerde samen met lokale omroepen welke plekken in Nederland problemen hebben na hevige neerslag.  Aan het onderzoek deden meer dan 235 gemeenten en 1700 inwoners mee. De meerderheid van de ondervraagden zei problemen te ervaren door regenwater. Het water komt in kelders of kruipruimten, zet de straat blank of loopt woningen binnen.

In heel Nederland zegt 20 procent van de respondenten dat ze bij elke stevige regenbui wateroverlast hebben, 13 procent heeft er eens per jaar last van en 21 procent meerdere keren per jaar. 46 procent zegt nooit last te hebben van wateroverlast. Er zijn ook regionale verschillen te zien. In de stad Den Haag zegt dertig procent van de ondervraagden bij elke stevige regenbui last te hebben van problemen met het riool. Het grootste deel van de Friezen zegt echter nooit met wateroverlast te maken te hebben. Als er dan wel veel regen valt, gaat het voornamelijk om straten die onder water staan. De Zeeuwse klachten wijken af van de gemiddelde landelijke klachten. Ook hier is de melding 'straat staat blank' het vaakst genoteerd, maar minder dan in de rest van ons land. Daarentegen klagen de Zeeuwen vaker dan landgenoten in andere regio’s dat ze geborrel in de WC horen en/of zien.

Inwoners verwachten van de gemeente dat het actief optreedt tegen wateroverlast: bijna 70 procent vindt dat de gemeente harde bestrating moet vervangen door groen. Aan de andere kant is iets meer dan de helft bereid om aanpassingen in eigen tuin te doen. Ook wil 85 procent van de mensen die zeggen regelmatig wateroverlast te hebben dat de gemeente meer investeert in de riolering. Van die groep is slechts een kwart bereid meer rioolheffing te betalen.

Uit de enquête komt naar voren dat het relatief weinig uitmaakt hoe oud een huis is, als er sprake is van wateroverlast. Huizen uit allerlei verschillende bouwjaren kampen met problemen. Toch zeggen nagenoeg alle gemeenten bij de aanleg van nieuwe woonwijken en industrieterreinen rekening te houden met hoosbuien. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste gemeenten volop bezig zijn om de gemeente klimaatbestendig te maken en maatregelen te nemen tegen wateroverlast. Meer dan de helft van de gemeenten is bezig regenwaterpijpen af te koppelen van het riool. Voor groene daken stelt een op de zes gemeenten geld beschikbaar.


Afbeeldingen NOS inventaristeert plekken wateroverlast