Woningeigenaren aan zet om wateroverlast te voorkomen

Gepubliceerd 24 december 2018

ISSO Kennisbank biedt technische informatie voor bouw- en installatieprofessionals

Klimaatverandering gaat onverminderd door. We merken dat bijvoorbeeld aan steeds hevigere hoosbuien. Met als gevolg dat hemelwater op straat blijft staan, kelders vollopen en het riool zwaarder wordt belast. Huishoudens zullen vaker zelf regenwater moeten opvangen, benutten of afvoeren, zodat het niet allemaal (tegelijk) in het overbelaste riool terecht komt. Dat kan bijvoorbeeld met groene daken, bodeminfiltratiesystemen of hergebruik van regenwater voor toiletspoeling. Kennisinstituut ISSO biedt in de online KennisBank alle benodigde informatie over deze toepassingen.

Steeds meer gemeenten vragen van burgers om op hun eigen terrein maatregelen te nemen nu het aantal extreme buien toeneemt. Maar hoe moet dat dan? Een regenton of het vervangen van tegels door groen in de tuin zijn de meest eenvoudige manieren, maar zetten niet altijd voldoende zoden aan de dijk. De installatiebranche heeft een heel scala aan technische oplossingen in huis om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Voor iedere situatie en iedere wens is er wel een passend concept. ISSO staat installateurs, adviseurs en ontwerpers bij met kennisdocumenten om deze oplossingen op de juiste wijze te ontwerpen en toe te passen.

Dé kennisprovider voor de bouw- en installatiebranche

Klimaatverandering vraagt om drastische en duurzame maatregelen om schade te beperken en systemen te ontlasten. Iedereen kan daar een steentje aan bijdragen. Steeds vaker zal daarbij de hulp van de installateur en de bouwaannemer worden ingeroepen. De online ISSO KennisBank - https://kennisbank.isso.nl – helpt hen die opgave in goede banen te leiden. De ISSO KennisBank ontsluit alle technische achtergrondinformatie voor zowel de bouw- als de installatiebranche, nu sinds 1 januari ook de kennis van de Stichting Bouw Research (SBR) hier te vinden is.

Hergebruik via opslagtank

In de online KennisBank springen drie documenten in het oog. Ten eerste is dat Publicatie 70.1 ‘Omgaan met hemelwater binnen de perceelgrens’. Het document maakt onderscheid tussen benutting en infiltratie van hemelwater. Bij benutting gaat het om opvang van hemelwater om het vervolgens in te zetten als huishoudwater, bijvoorbeeld door het via een opslagtank en een leidingsysteem voor toiletspoeling te gebruiken. Infiltratiesystemen zijn bedoeld om hemelwater langzaam weg te laten sijpelen in de grond in plaats van het naar de riolering af te voeren. De publicatie geeft handvatten voor het ontwerpen en berekenen van deze systemen.

Opslagtank

Afbeelding: opslagtanks voor hemelwater.

Groene daken zuigen water op

Groene daken zijn een andere optie om hemelwater op te vangen. De vegetatie op het dak zuigt een groot deel van het hemelwater op zodat het bij hevige buien niet allemaal tegelijk in de dakgoot en vervolgens de riolering terecht komt. Het aantal groene daken neemt snel toe. Niet alleen als duurzame maatregel, ook uit esthetisch oogpunt. ISSO heeft hier twee kennisdocumenten voor beschikbaar. ‘Daken in ’t groen’, met aanwijzingen voor het ontwerpen van vegetatiedaken en tuindaken. En het SBR Infoblad 390 ‘Waterbergend vermogen van groendaken’. Het laatste document legt uit hoe je duurzaam waterdichte en maximaal waterbergende vegetatiedaken ontwerpt die er ook nog eens fraai uitzien.