"Een miljoen geveltuintjes bij elkaar resulteert nog niet in een klimaatrobuust Nederland."

Gepubliceerd 18 april 2018

Op vrijdag 13 april heeft een gesprekstafel plaatsgevonden, waarin watergraaf Stefan Kuks (voorzitter stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) gasten uit waterschappen, gemeenten en van de ministeries van BZK en I&W ontving.

Het gesprek ging over de KlimaatActieve Regio’s als hoopgevende praktijk voor het Nederland van Morgen en heeft hele aardige inzichten opgeleverd met betrekking tot de manier van werken aan grote maatschappelijke opgaven. Onderkennen op welk schaalniveau je maatregelen vormgeeft en welke impact je ermee nastreeft, is daarbij belangrijk. Een miljoen geveltuintjes resulteert nog niet in een klimaatrobuust Nederland!

Opvallend is de conclusie dat we ook de taakgerichte benadering recht moeten doen in onze aanpak van die opgaven. Als het niet lukt om breed draagvlak te verwerven door het mooier, beter of leuker te maken heb je bestuurskracht nodig om dat te doen wat nodig is vanuit collectief belang.

Het was een levendig gesprek. In dit beeldverslag is een impressie van de resultaten  opgenomen, die uitmonden in enkele adviezen voor de Nationale Omgevingsvisie (de NOVI).