Klimaatadaptief bouwen is de nieuwe norm in Zuid-Holland

Gepubliceerd 4 oktober 2018

Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden  zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd. Die ambitie presenteerden 40 Zuid-Hollandse partijen op 3 oktober.

Bouwbedrijven, gemeenten, de provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties en projectontwikkelaars werken samen aan bebouwing die beter bestand is tegen weersextremen en bodemdaling. Op 3 oktober ondertekenden zij het ‘Convenant (Overeenkomst) Klimaatadaptief Bouwen’, tijdens een congres van de provincie dat in het teken staat van het versnellen van de woningbouw.

Nieuwe standaarden

De deltacommissaris stelde het onlangs ook in zijn advies: de woningbouwopgave moet klimaatadaptief worden ingevuld. Klimaatverandering heeft grote impact op de leefomgeving en het aantal weersextremen neemt toe. Zuid-Holland staat voor een grote bouwopgave – tot 2025 zijn er in de provincie 100.000 nieuwe woningen nodig. Deze beide ontwikkelingen maken het van belang dat klimaatadaptief bouwen zo snel mogelijk de nieuwe norm wordt. De Zuid-Hollandse coalitie neemt het voortouw om samen te versnellen, nieuwe ontwerpprincipes en standaarden te ontwikkelen, innovaties te stimuleren en meer proeflocaties mogelijk te maken. Om verder te versnellen wil de coalitie een brede vernieuwing realiseren, van het ombuigen van ‘klassieke aanbestedingen’ tot nieuwe manieren van financiering, zoals een klimaathypotheek.

Programma van eisen

In de nieuwe ontwerpprincipes voor klimaatadaptief bouwen worden uitgangspunten vastgelegd die leiden tot minder wateroverlast en hittestress, minder nadelige gevolgen van langdurige droogte en bodemdaling, en meer biodiversiteit. De coalitie legt deze principes vast in een ‘programma van eisen’ voor klimaatadaptief bouwen dat vanaf begin 2019 gehanteerd wordt, plus een ‘witboek’ met technische en economische mogelijkheden. Bovendien willen de Zuid-Hollandse partners binnen anderhalf jaar een methode opleveren waarmee je kunt bepalen of een bouwproject aan de norm voor klimaatadaptief bouwen voldoet.

Er sluiten zich nog steeds partijen aan bij de coalitie, nieuwe partijen zijn van harte welkom. De uitgangspunten en ervaringen worden beschikbaar gesteld aan andere regio’s, sectoren en diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van klimaatadaptief bouwen.

Bron: Provincie Zuid-Holland