Samen werken aan afspraken voor klimaatadaptatie

Gepubliceerd 9 april 2018

Het klimaat verandert. We zien de wereldwijde gevolgen daarvan in het nieuws. Maar ook in onze eigen omgeving. Hoosbuien waardoor kelders en straten blank komen te staan, rivieren die overstromen en onze dijken bedreigen of juist droogte waardoor het grondwaterpeil zakt en in de zomer de toenemende hitte in de steden. De noodzaak om ons aan te passen neemt alleen maar toe.

Gebeurt er dan nog te weinig? In tegendeel! De overheid, gemeenten, waterschappen, provincies en vele organisaties en bedrijven ontwikkelen uiteenlopende en innovatieve initiatieven. Maar nog niet iedereen is doordrongen van de noodzaak of weet de juiste keuzes te maken of maatregelen te treffen.

Vanuit standaardisatienetwerken zijn diverse initiatieven gestart om bij te dragen aan wereldwijde klimaatadaptatie. Door deelname aan deze Europese en mondiale standaardisatie-trajecten kunnen we ook nationaal ons voordeel doen. En nationaal zijn er kansen om met standaardisatie bij te dragen aan de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).

Lees verder in NENMagazine

Bron: NEN


Samen werken aan afspraken voor klimaatadaptatie