NHI-scenario’s laten droogteverwachting voor 2019 zien

Gepubliceerd 5 december 2018

De zomer van 2018 was zeer droog en de droogte houdt nog altijd aan. De afvoer van de Rijn is zeer laag en de grondwaterstanden in grote delen van Oost en Zuid Nederland zijn veel lager dan gebruikelijk. Analyses met het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) tonen aan dat na een natte winter de grondwaterstanden in het voorjaar van 2019 nog steeds laag zullen zijn op de hoge zandgronden. Het risico op watertekorten zal daardoor in 2019 hoger zijn dan gemiddeld.

Met het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium kunnen de effecten op de waterhuishouding in Nederland in kaart worden gebracht.  Het instrumentarium geeft informatie voor ontwikkelingen op zowel de korte als lange termijn. Bijvoorbeeld de effecten van een droge zomer, of van klimaatverandering.

De door Deltares uitgevoerde analyses met het NHI laten bij vier verschillende winterscenario's de grondwaterstanden zien. Bij een normaal winterscenario zal de grondwaterstand aan het begin van het volgende groeiseizoen (1 april 2019) in Zuid- en Oost-Nederland decimeters tot meer dan een meter lager zal zijn dan normaal. Zelfs als de winter nat wordt, zullen er in een deel van de zandgebieden lagere grondwaterstanden zijn dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Het onderzoek wijst uit dat alleen bij een zeer nat scenario met veel regen de grondwaterstand zich geheel zal herstellen. Het risico in laag-Nederland is minder groot. Deze gebieden zijn voorzien van veel oppervlaktewater en hebben de mogelijkheid water aan te voeren uit de rivieren en het  IJsselmeer.

Scenario's droogte grondwaterstand

Afbeelding: scenario's voor de grondwaterstand in het voorjaar van 2019

Met behulp van deze informatie kunnen betrokken partijen, zoals waterschappen, Rijkswaterstaat, e.d. scenario’s uitwerken en bekijken welke maatregelen eventueel nodig zijn.

Download de presentatie van dit onderzoek (pdf, 2.1 MB).

Bron: STOWA