Positieve effecten van bomen en groen in de stad

Gepubliceerd 18 oktober 2018

Bomen en groen in de stad leveren veel positieve effecten voor de leefomgeving: ze verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding,  beperken de opwarming van de stad en dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. Wageningen UR heeft alle wetenschappelijke kennis samengevat van de positieve effecten van bomen en groen. Het eindresultaat bestaat uit vier factsheets en een bomenposter voor boomkwekers en planners en beheerders van groen.

De factsheets bieden informatie voor de onderbouwing van beleid en beslissingen over groen. Daarnaast geven ze praktische informatie voor het daadwerkelijk realiseren ervan.

  1. Klimaat en temperatuur (pdf, 689 kB): De toenemende hitte in de stad heeft een negatief effect op het welzijn en de gezondheid van bewoners. Het planten van groen kan de opwarming van steden tegengaan, omdat groen een koelend effect heeft op de omgeving. Groen beperkt de opwarming van de stad als geheel, maakt het klimaat op straatniveau prettiger en vormt koelere plekken in warme perioden.
  2. Waterhuishouding (pdf, 597 kB): Langere droogte periodes en toename van piekneerslagen zorgen voor een hogere druk op de waterhuishouding. In steden is een groot deel van de bodem bedekt met bebouwing of verharding, waardoor neerslag niet kan infiltreren en meteen afstroomt. Groen kan helpen bij het opvangen en vasthouden van water tijdens een piekneerslag om zo de afstroom te vertragen. Daarnaast verbetert groen de waterkwaliteit.
  3. Luchtkwaliteit (pdf, 762 kB): In stedelijke gebieden zijn veel bronnen van luchtvervuiling aanwezig. Groen geeft luchtcirculatie en kan dus zorgen voor een menging van sterkt vervuilde lucht met lucht uit de omgeving. Op regionaal niveau heeft groen een filterende werking. Het effect is echter onvoldoende om lokaal problemen op te lossen. Deze twee effecten samen geven groen een ‘schermwerking’; gebieden zonder veel emissie kunnen worden beschermd door dichte groenelementen.
  4. Biodiversiteit (pdf, 926 kB): Door de bevolkingsgroei, intensivering van de landbouw en toenemende verstedelijking neemt wereldwijd de biodiversiteit af. Een grotere diversiteit aan groen maakt het minder kwetsbaar. Daarnaast herbergt groen biodiversiteit. De meest zichtbare groepen waarop het groen in de stad invloed heeft zijn mossen en korstmossen, insecten, vogels en zoogdieren.

In aanvulling op de factsheets is de bijdrage van 120 boomsoorten aan de vier hierboven genoemde thema's samengevat. Het resultaat is een bomenposter (pdf, 1.3 MB) die per boomsoort de positieve bijdrage aan de leefomgeving weergeeft.