Stichting Pioneering organiseert prijsvraag over klimaatadaptatie

Gepubliceerd 7 mei 2018

Stichting Pioneering bestaat dit jaar tien jaar. Ze organiseren daarom een prijsvraag, om ideeën en oplossingen te zoeken voor zeven maatschappelijke vraagstukken van opdrachtgevers in de bouw. SmartEAST is het thema van de prijsvraag. 'Smart' gaat over het versterken van één (of meer) van de vier verschillende aspecten van een Smart City of Village: (Smart) people, mobility, environment en living. Met de prijsvraag zoekt Pioneering smart oplossingen en integrale antwoorden op de uitdagingen van deze tijd. De twee winnaars krijgen een bedrag van €10.000 euro (ter vrije besteding aan het verder ontwikkelen van het winnende voorstel) en ondersteuning van een projectmanager (t.w.v. €25.000).

Waterschap Vechtstromen, als een van de opdrachtgevers, richt zich met het vraagstuk op de uitdaging klimaatadaptatie. Er is behoefte aan een vernieuwende oplossing om bedrijven en burgers samen actief de schouders te laten zetten onder klimaatadaptatie in de stad. Een stad is namelijk pas echt slim als ze haar inwoners en bedrijven bij deze ontwikkelingen weet te betrekken. Waterschap Vechtstromen zou graag voorstellen ontvangen voor innovatieve oplossingen, die het bedrijven mogelijk maken om bewoners wenkende perspectieven voor klimaatadaptatie te vinden. De vraag luidt:

Zijn er door ondernemers producten of diensten te ontwikkelen die bewoners willen aanschaffen/afnemen om hun privéterrein klimaatadaptief in te richten? Welke producten of diensten bieden goede marktkansen voor bedrijfsleven en stellen consumenten in staat actief hun schouders te zetten onder klimaatadaptatie?

Hierbij moet breed gedacht worden, over grenzen van vakgebieden en organisaties heen. Denk niet alleen aan (technische) producten, maar ook aan verbetering van communicatie en diensten over klimaatadaptatie. Maak het concreet, toepasbaar en kom met ideeën die organisatorisch en financieel ook echt realiseerbaar kunnen zijn. Vragen kunnen tot en met 4 juni ingestuurd worden via de website van stichting Pioneering.

Op 5 juli is het jubileum event van stichting Pioneering. Dan wordt ook bekend wie de prijsvraag heeft gewonnen.