Rondetafelgesprek over klimaatadaptatie

Gepubliceerd 14 maart 2018

Op 7 maart hield de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat op verzoek van D66 een rondetafelgesprek over klimaatadaptatie. Tijdens zo’n gesprek praten deelnemers uit verschillende sectoren met Kamerleden over een bepaald onderwerp. Zo worden de verschillen standpunten hierover duidelijk. Over één ding was iedereen het eens: klimaatadaptatie is een urgent vraagstuk.

De deelnemers aan het gesprek waren onderverdeeld in 3 blokken waarin verschillende aspecten van klimaatadaptatie de revue passeerden.

BLOK 1: SCOPE

Tijdens het eerste blok was de ‘scope’ – de reikwijdte – van klimaatadaptatie onderwerp van gesprek. Deelnemers waren het Verbond van Verzekeraars, het KNMI, de opleiding Stedenbouwkunde van de TU Delft, Wageningen University & Research, het Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit Utrecht. Iedereen was het erover eens: klimaatadaptatie is een urgent probleem.

BLOK 2: BESTUURLIJKE ASPECTEN

In het tweede blok ging het over de bestuurlijke aspecten. Tijdens dit blok gaf Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, de visie van de waterschappen op het thema. Hij zat aan tafel met de deltacommissaris, IPO, VNG, VNO-NCW en LTO.

Oosters gaf aan blij te zijn met de aandacht vanuit de Tweede Kamer voor klimaatadaptatie. Doordat het klimaat sneller verandert, loopt de ruimtelijke inrichting in ons land achter. Om dat in te lopen, moet de bouwregelgeving worden aangepast. Hiervoor zijn acties afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Nu is het tijd om de schop de grond in te zetten. Daarvoor is ook, zoals afgesproken in het Interbestuurlijk Programma, de inzet van Rijksmiddelen nodig.

BLOK 3: GOEDE VOORBEELDEN EN INNOVATIE

In het derde blok kwamen de ‘best practices en de rol van innovatie’ aan bod. Tijdens dit deel vertelde Rogier van der Sande, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland, over de initiatieven die het waterschap uitvoert en ontwikkelt. Hij zat aan tafel met vertegenwoordigers van het Wereld Natuur Fonds, City Deal Klimaatadaptatie, de gemeente Rotterdam, Royal Haskoning en het Veenweide Innovatiecentrum.

Bron: Unie van Waterschappen