Meer geld voor ruimtelijke adaptatie

Gepubliceerd 2 oktober 2018

Ruimtelijke adaptatie krijgt de komende jaren een extra financiële impuls. Dat staat in het Deltaprogramma 2019, dat op Prinsjesdag is verschenen. Het rijk ondersteunt decentrale overheden met 20 miljoen euro aan extra middelen in 2019 en 2020. Daarnaast zijn overheden met elkaar in overleg over aanvullende financiering voor ruimtelijke adaptatie in het kader van het  Bestuursakkoord Klimaatadaptatie, dat is aangekondigd in het Regeerakkoord. En verder is een wijziging van de Waterwet in de maak.

De 20 miljoen euro is met name bedoeld voor kennisontwikkeling en kennisdeling, pilots en ondersteuning bij onder meer de uitvoering van stresstesten en risicodialogen. Het bedrag is een aanvulling op het bestaande stimuleringsprogramma van in totaal 5 miljoen euro voor de periode van 2018 tot 2022. En in het kader van het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie – aangekondigd in het Regeerakkoord – zijn de overheden met elkaar in overleg over de financiële opgave voor ruimtelijke adaptatie.

Waterwet

Het wijzigen van de Waterwet komt voort uit een motie van Tweede Kamerlid Jaco Geurts van het CDA, die in juli 2018 werd aangenomen. Geurts diende de motie in, omdat hij wil dat regionale maatregelen tegen wateroverlast in aanmerking kunnen komen voor subsidie uit het Deltafonds. ‘Het gaat om een verruiming van de scope van het Deltafonds’, benadrukt Sofie Stolwijk, programmamanager Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. ‘De andere thema’s – droogte en waterveiligheid – blijven belangrijk.’  Bovendien staat ook in de motie van Geurts dat de verruiming van de Waterwet niet ten koste mag gaan van de waterveiligheid. Volgens Stolwijk neemt de voorgenomen wijziging van de wet naar verwachting een kleine twee jaar in beslag. ‘Er wordt hard aan gewerkt.’

Lees ook het artikel in Deltanieuws.