Speciale uitgave ‘Klimaatadaptatie’ van Nederland MVO

Gepubliceerd 21 september 2018

De komende jaren moet er veel veranderen om de schade door klimaatverandering te beperken. Mensen moeten zich bewust worden van de (mogelijke) problemen en meedenken over de oplossingen. De verspreiding van goede informatie en kennis is hiervoor essentieel.  NederlandMVO heeft een speciale publicatie uitgebracht - gericht op klimaatadaptatie - om mee te helpen aan de spreiding van kennis: ‘Klimaatadaptatie’.

De publicatie gaat onder andere in op de droogte van afgelopen zomer, de waterveiligheid in ons land en de toenemende hitte. Je leest er interviews met de Deltacommissaris, de voorzitter van de Unie van Waterschappen, verschillende adviesbureaus en andere betrokkenen bij klimaatadaptatie. Ook bevat de publicatie een infographic met tips om schade door klimaatverandering te voorkomen.

Lees de special ‘Klimaatadaptatie’.


Afbeelding