Teach-the-Teacher Ruimtelijke Adapatatie

Gepubliceerd 13 februari 2018

Op donderdag 9 november organiseerde het HBO-netwerk Ruimtelijke Adaptatie een “Teach-the-Teacher”-bijeenkomst in de watertoren van Bussum. Tijdens deze ochtend deelden docenten hun ervaringen met ruimtelijke adaptatie in het Hoger Onderwijs.

De bijeenkomst begon met een tweetal presentaties over het nieuwe deltaplan Ruimtelijke adaptatie en de kansen die het vernieuwde Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie biedt voor het onderwijs. Daarna bogen de docenten zich in een workshop over de vraag: Welke aanpassingen zijn nodig in het onderwijs om studenten effectief voor te bereiden op functies en werkzaamheden op het gebied van klimaatadaptatie? Dat leidde tot veel aandachtspunten: integraal werken, aandacht hebben voor dialoog en participatie en de urgentie van klimaatadaptatie kunnen verwoorden. En ook: flexibel en adaptief leren werken en leren ontwerpen vanuit maatschappelijke opgaven.

Pitch foto Teach the teacher

Om dit allemaal te kunnen realiseren, is het van belang dat studenten en docenten in alle fasen van het onderwijs worden gestimuleerd om samen te werken met andere opleidingen, vakgebieden en actoren. Bijvoorbeeld via kleine en grote integrale praktijkprojecten en interdisciplinaire stages.

De Teach-the-Teacher-sessie sloot af met een paar steengoede onderwijsideeën die de docenten pitchten vanaf een infiltratiekrat. Het resultaat van de workshop was een lange lijst met mogelijke ideeën en vervolgstappen. Het HBO-netwerk Ruimtelijke Adaptatie zal hier komend jaar verder aan werken.

Heeft u interesse in de uitwerking van de vervolgstappen of in deelname aan een volgende bijeenkomst van het netwerk? Stuur een mail naar Peter Groenhuijzen, peter.groenhuijzen@hvhl.nl.