Temperatuurstijging sinds de pre-industriële periode wordt geschat op 1 graad

Gepubliceerd 12 februari 2018

In een nieuwe wetenschappelijke publicatie wordt de wereldwijde temperatuurstijging van de pre-industriële periode tot nu geschat op 1 graad. Door temperatuurvariaties zijn er veel ‘onduidelijkheden’ voor het berekenen van de wereldwijde temperatuurstijging. Het artikel “signal detection in global mean temperatures after Paris: an uncertainty and sensitivity analysis” heeft deze ‘onduidelijkheden’ in beeld gebracht en gekwantificeerd. Op basis hiervan wordt een voorstel gedaan over hoe de wereldwijde temperatuurstijging berekend kan worden zonder deze onduidelijkheden.

Tijdens de klimaatconferentie in Parijs, 2015, zijn 195 landen overeengekomen dat de toename van de wereldwijde temperatuurstijging beperkt moet blijven tot 2 graden, en indien mogelijk tot 1,5 graad. Het is hierom van belang om te weten wat de status is van de temperatuurstijging: Niet alleen omdat er grote geldbedragen gemoeid zijn met het beperken van de temperatuurstijging, maar ook om te bepalen hoeveel ‘speelruimte’ de wereld nog heeft de komende decennia.

De inschatting van wereldwijde temperatuurstijging is echter niet eenduidig, verschillende uitgangspunten in de berekening leiden tot verschillende uitkomsten. Hierom onderzochten de wetenschappers, onder meer van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL), welke methode tot een robuuste inschatting zou kunnen leiden. In de studie werd hiertoe een onzekerheid- en gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor de berekening van de wereldwijde temperatuurstijging. Hierbij werd er onder andere gekeken naar verschillende keuzen zoals het gebruik van de specifieke trendanalysen methode, data sets en modellen. Dit is vervolgens gekoppeld aan onduidelijkheden in de berekening als gevolg van natuurlijke variatie in tempartuur. Op basis hiervan doen de wetenschappers een voorstel voor een robuuste methode voor de berekening van de wereldwijde temperatuurstijging. De temperatuurstijging van de pre-industriële periode tot en met 2016 komt hiermee uit op 1 graad.

Lees het volledige artikel via de website van het PBL.