Hogere verzekeringspremies door klimaatverandering

Gepubliceerd 5 juni 2018

Wolkbreuken als die van de afgelopen dagen doen het besef groeien: we moeten ons voorbereiden op meer extreme neerslag. Volgens de eerste berekeningen van het Verbond van Verzekeraars bedraagt de schade door de hoosbuien van afgelopen week   5 tot 10 miljoen euro. De werkelijke schade ligt nog hoger, want in deze schatting voor schade aan woonhuizen zijn de schadekosten aan auto’s, bedrijven, overheidseigendommen en de landbouwsector niet meegenomen. Als we geen maatregelen treffen lopen de schadekosten door wateroverlast en andere klimaateffecten nog flink op. Een studie van Deltares laat zien dat  we in Nederland tot 2050 maximaal 71 miljard euro aan schadekosten door klimaatverandering kunnen verwachten.

Verzekeraars zien het aantal schademeldingen als gevolg van klimaatverandering al toenemen. Komende decennia gaan extreme (hagel)buien volgens hen fors meer schade veroorzaken aan huizen, bedrijven en auto's. Zonder maatregelen kan de schade toenemen met zeker een kwart miljard euro per jaar, becijferde de brancheorganisatie afgelopen najaar in een rapport.

Verzekeraars zullen de schadekosten door extreme regen- en hagelbuien doorberekenen aan hun klanten, verwacht de brancheorganisatie. ,,Gemeentes moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de schade bij hevige buien te beperken. In gemeentes die dat niet doen, zullen mensen met een opstal-, inboedel- of autoverzekering in de toekomst duurder uit zijn'', zegt woordvoerder Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars. Op dit moment hebben verzekeraars nog niet genoeg informatie over de waterschade per gemeente om verschillende premies te kunnen invoeren. Echter nu het aantal hoosbuien verder toeneemt, kunnen verzekeraars de lokale verschillen nauwkeuriger in kaart brengen.

Stefan Kuks, voorzitter van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: “De grootste vraag is hoe we deze klimaatschade kunnen terugbrengen tot een acceptabel bedrag. Het is onmogelijk om wateroverlast helemaal te voorkomen, maar het verminderen van de overlast is zeker mogelijk. Het nemen van adaptatiemaatregelen is niet alleen een taak van de overheid, ook bedrijven en bewoners zullen aan de slag moeten. Voor bewoners zijn er tal van websites die inspiratie bieden voor een klimaatbestendige tuin, zoals Groenblauwe netwerken, Huisje Boompje Beter en Rainproof.

Bronnen: ADTrouwVerbond van Verzekeraars.


Buien zoals op dinsdag 22 mei gaan vaker voorkomen