Nieuwe wateroverlastkaarten voor heel Nederland

Gepubliceerd 2 oktober 2018

Veel Nederlandse straten en pleinen kunnen bij hevige regenbuien onder water komen te staan. Waar zijn die plekken en om hoeveel water gaat het? Deltares onderzocht de overstromingsrisico’s bij intense neerslag, op basis van drie extreme neerslaggebeurtenissen. Gesimuleerde waterdieptekaarten geven een eerste indicatie. De studie is uitgevoerd in het kader van de voorlopige overstromingsbeoordeling van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s. Via de Klimaateffectatlas kan iedereen de resultaten bekijken.

De resultaten van twee extreme buien zijn voor heel Nederland gevisualiseerd: een bui met 70 mm in 2 uur en een bui met 140 mm neerslag in 2 uur. Deze buien komen – in het huidige klimaat – gemiddeld ongeveer eens per 100 jaar voor, respectievelijk eens per 1000 jaar (pdf, 9.9 MB). Door klimaatverandering kunnen die kansen aan het einde van deze eeuw toenemen met een factor 2.

Plekken waar relatief veel water op straat kan blijven staan, kleuren donkerblauw op de kaart. Typische voorbeelden zijn smalle lokale wegen, (fiets)tunnels en plekken met een hoge verhardingsgraad, zoals industrieterreinen en parkeerterreinen. Er zijn duidelijke verschillen zichtbaar binnen Nederland: in gebieden met hellingen zijn hogere uitschieters in de waterdiepten zichtbaar dan in vlakke gebieden.

Nieuwe wateroverlastkaarten voor heel Nederland

Waterdieptes bij een bui van 70 mm in 2 uur in een vlak poldergebied (links) en in een heuvelachtig gebied (rechts)

Risico’s van water op straat

Water op straat kan onder andere leiden tot schade aan gebouwen en geblokkeerde wegen. Of er schade ontstaat, is sterk afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de hoogte van drempels. Gezondheidsrisico’s kunnen optreden als er vervuild water op straat blijft staan: bij gemengde riolen kan regenwater zich mengen met niet-gezuiverd water.

Klimaateffectatlas

De kaarten voor de twee neerslaggebeurtenissen zijn opgenomen in de vrij toegankelijke Klimaateffectatlas. Deze interactieve atlas maakt het mogelijk om in te zoomen op een specifiek gebied. In de Klimaateffectatlas staat ook een uitleg over de aannames van deze landelijk uitgevoerde computersimulaties.

Het kaartverhaal ‘waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag’ neemt de lezer stap voor stap mee langs de kaart en legt uit wat mogelijk is met de informatie. De achterliggende data zijn gratis op te vragen via de Helpdesk Klimaateffectatlas.

Meer informatie: