Klimaatinvesteringen van het waterschap hebben invloed op de waterschapsbelasting

Gepubliceerd 15 augustus 2018

De huidige droogte en de wateroverlast door hoosbuien maken duidelijk dat het klimaat snel verandert. Om schade aan gebouwen, natuur en landbouw en overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken, zijn extra maatregelen nodig. Deze maatregelen kosten geld en zullen daarom voor een kleine lastenstijging zorgen.

Klimaatinvesteringen hebben invloed op waterschapsbelasting

Tijdens extreme weersituaties, zoals hoosbuien en de huidige droogte, maken waterschappen meer kosten dan onder normale omstandigheden. Effectief inspelen op dit soort situaties hoort bij het werk van de waterschappen. Dat wordt opgevangen in de begrotingen en leidt dus niet tot een verhoging van de waterschapsbelasting.

De structurele maatregelen die moeten worden genomen om in te spelen op steeds sneller veranderende omstandigheden heeft wel impact op de tarieven.

Bron: Unie van Waterschappen