Werkbezoek Zeeland markeert ambities voor 2019

Gepubliceerd 10 december 2018

Op 13 november bracht Deltacommissaris Wim Kuijken een bezoek aan Zeeland. Dit was zijn laatste werkbezoek in deze functie. Zijn opvolger Peter Glas zal de werkbezoeken vanaf 1 januari 2019 voortzetten. De werkbezoeken blijven onverminderd belangrijk, aldus de Staf Deltacommissaris. In 2019 krijgen alle 40 werkregio’s bezoek.

Sinds 2014 werken alle Zeeuwse gemeenten, het waterschap, de veiligheidsregio en Rijkswaterstaat, onder voorzitterschap van de provincie, samen aan een Klimaatadaptatie Strategie Zeeland. In dat kader heeft de helft van de Zeeuwse gemeenten in 2018 de stresstest uitgevoerd; de andere helft volgt in 2019.

De Klimaatadaptatie Strategie Zeeland moet de gevolgen van wateroverlast, hitte en droogte beperken. Daarnaast is er in Zeeland veel aandacht voor het beperken van de gevolgen van een overstroming. Prioriteiten zijn onder meer het verminderen van de kwetsbaarheid van vitale en kwetsbare functies, het gebruik van de regionale waterkeringen en eventuele evacuatiemogelijkheden, zoals het zeehaventerrein Vlissingen-Oost.

Helpende hand

“Werkbezoeken door de Deltacommissaris zijn belangrijk om in de praktijk te kijken hoe de uitvoering van de maatregelen uit het Deltaprogramma verloopt”, vertelt Lilianne van Sprundel van de Staf Deltacommissaris. “Waar loopt men tegenaan bij het uitvoeren van maatregelen? Waar gaat het goed, maar ook: waar gaat het minder goed, en kan de Deltacommissaris dan een helpende hand bieden, bijvoorbeeld door extra stimulering of ondersteuning?”

Bijkomend voordeel, aldus Van Sprundel, is het feit dat de Deltacommissaris zo de lokale uitvoerders, bestuurders en projectleiders ontmoet, maar ook bewoners en bedrijven die te maken hebben of krijgen met de gevolgen van de maatregelen.

Sociale opgave

In Zeeland bracht Deltacommissaris Wim Kuijken een bezoek aan het project Klimaatstraat in Nieuwdorp. Daar werkt de gemeente Borsele in nauwe samenwerking met de bewoners aan een strategie en een actieprogramma voor de opgaven van de energietransitie en klimaatadaptatie. Het werkbezoek liet zien dat dit project vooral ook een sociale opgave is. Bewoners komen niet alleen in actie vanwege het klimaat, maar ook omdat ze zich betrokken voelen bij de leefbaarheid van hun dorp.

De Deltacommissaris bezocht ook het bedrijf MSP Onions BV. Dat heeft, samen met een nabijgelegen museum, gezorgd voor extra waterberging. Het werkt aan een forse CO2-besparing in de eigen bedrijfsvoering en ontwikkelt een volledig geautomatiseerde en gasloze nieuwe uienfabriek.

Alle werkregio’s

“We gaan in overleg met Peter Glas, die op 1 januari aantreedt als Deltacommissaris, ook bezoeken aan de werkregio’s inplannen”, zegt Van Sprundel, “liefst op uitnodiging van de werkregio’s zelf. Waar speelt wat? Waar kan de Deltacommissaris helpen? Is er mogelijk een ‘viermoment’ waarbij een maatregel wordt gestart of afgerond, of is er bijvoorbeeld een ondertekening van een bestuurlijk convenant op het gebied van ruimtelijke adaptatie in die werkregio?”

De werkbezoeken zijn onverminderd belangrijk, benadrukt Van Sprundel. “Tijdens een bijeenkomst met alle 40 werkregio’s op 17 mei van dit jaar heeft de Deltacommissaris toegezegd dat alle werkregio’s in 2019 bezoek zullen krijgen”, vertelt ze. Agendatechnisch zal Peter Glas dat niet allemaal zelf kunnen doen. De voorzitter en secretaris van de Stuurgroep van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zullen daarin ook een rol spelen, even als de directeur van de Staf Deltacommissaris. “We gaan wel kijken of Peter Glas er zoveel mogelijk zelf kan afleggen”, besluit Van Sprundel. “Laarzen aan en naar buiten!”

Meer informatie