Klimaatbestendig bouwen onderdeel van nationale woonagenda

Gepubliceerd 25 mei 2018

Op 23 mei is de Nationale Woonagenda gepresenteerd door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Met de Nationale Woonagenda willen het Rijk, het bedrijfsleven en de decentrale overheden samen komen tot een beter werkende woningmarkt. Nieuw te bouwen woningen moeten volgens de Woonagenda klimaatbestendig worden opgeleverd.

De partijen die aangesloten zijn bij de Nationale Woonagenda zetten zich in om het woningtekort terug te dringen en de woningen in Nederland te verduurzamen. Dat betekent niet alleen energieneutraal en aardgasvrij, maar ook klimaatbestendig. Om overlast door hoosbuien of hittestress te voorkomen moet bij de bouw van woningen goed over waterbeheer worden nagedacht. Voor de waterschappen ligt het accent van hun betrokkenheid bij de Woonagenda dan ook op de aanpak van wateroverlast en het waterrobuust maken van de bouwregelgeving om problemen aan de voorkant te voorkomen.

In de Woonagenda is nu afgesproken om bij nieuwbouwprojecten waterbelangen af te wegen. Dit betekent dat er gekeken gaat worden naar de aanwezigheid van voldoende waterberging en groen. Door ontwikkelingen als klimaatverandering en bodemdaling is het essentieel om deze belangen mee te nemen om schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Bron: Unie van Waterschappen