Extreme droogte is vuurproef voor nationale zoetwaterstrategie

Gepubliceerd 14 augustus 2018

De extreme droogte van deze zomer is een vuurproef voor de nationale zoetwaterstrategie uit het Deltaplan Zoetwater. Nu blijkt wat de concrete maatregelen uit het Deltaplan opleveren en wat er nog nodig is om Nederland ook in de toekomst te voorzien van voldoende zoetwater. Directeur Hermen Borst van de Staf Deltacommissaris vertelt over de maatregelen die in het kader van het Deltaplan zoetwater worden uitgevoerd en de maatregelen die nog op de rol staan.

Droogte_Twente_groot-1014Afbeelding: Extreme droogte in Nederland (Fotograaf: Thomas Klomp/Scherp Gesteld)

“Het Deltaplan Zoetwater heeft betrekking op het hoofdwatersysteem en de regionale watersystemen. Het betreft het zuiniger omgaan met water, het beter vasthouden van water in natte tijden zodat we het in droge tijden kunnen gebruiken en het slimmer regelen en verdelen van de wateraanvoer. In de periode tot 2021, ook wel fase 1 van het Deltaplan Zoetwater genoemd, investeren vooral rijkswaterstaat en de waterschappen ruim 400 miljoen euro (waarvan 159 miljoen euro uit het Deltafonds) in projecten die bijdragen aan een robuuste zoetwatervoorziening”, vertelt Borst.

Lees het hele artikel op de website van Waterforum.