Aanpassingen Bijsluiter Stresstest na consultatieronde

Gepubliceerd 30 mei 2019

De Bijsluiter bij de standaardisatie van de Stresstest Ruimtelijke Adaptatie ondersteunt de uitvoering van de stresstest en helpt bij het interpreteren en toepassen van de uitkomsten ervan. De 1e versie van de Bijsluiter is begin dit jaar gepubliceerd. Tijdens de consultatieperiode (eind januari - eind februari) zijn veel reacties ontvangen. Voor alle vier de thema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstroming zijn vragen ingediend en verbetersuggesties gedaan. Daarnaast zijn er ook complimenten binnengekomen voor de uitgebreide documentatie en bruikbaarheid van de Bijsluiter.

In de afgelopen maanden zijn alle reacties gesorteerd en zorgvuldig bestudeerd door het team van de Bijsluiter. Vragen uit de consultatieronde hadden bijvoorbeeld betrekking op de complexiteit van de PET kaart, de beschikbaarheid van informatie over overstromingen en waterkwaliteit, het hanteren en afwijken van de standaarden, en de balans tussen de aandacht voor het landelijk en stedelijk gebied. Veel van de reacties zijn vertaald naar concrete veranderingen in de tekst om onduidelijkheden te verhelderen. Naast tekstverbeteringen zijn sommige onderdelen uit de Bijsluiter gehaald om hem minder omvangrijk te maken.

Niet alle suggesties konden nu direct worden verwerkt, maar DPRA gaat na of het mogelijk is om een aantal dit jaar nog op te pakken in een vervolgslag. Een mindmap of infographic m.b.t. droogte kan bijvoorbeeld helpen om overzicht en samenhang in beeld te brengen. Ook de mogelijkheid voor een landelijke PET(gevoelstemperatuur)kaart wordt uitgewerkt.

Op deze pagina vind je een samenvatting van de verzamelde reacties en de acties die daaraan verbonden zijn. De aanpassingen zijn reeds verwerkt in de online pagina’s van de Bijsluiter (versie 1.1).