Beter inzicht in kans op extreme neerslag door nieuwe set statistieken

Gepubliceerd 1 november 2019

Tijdens de dag ‘Over last van wateroverlast’ op 10 oktober presenteerde STOWA een nieuwe set statistieken over de kans op extreme neerslag. Met deze set kunnen waterbeheerders, provincies en gemeenten zich beter op extreme neerslag voorbereiden.

Veel vragen over extreme neerslag

Hoe kwetsbaar is een woonwijk voor extreme neerslag? Bij welke hoeveelheid neerslag treedt een beek buiten haar oevers? Welke maatregelen kunnen we nemen, en hoe effectief zijn die? Het antwoord op dit soort vragen wordt steeds belangrijker, want door klimaatverandering komt extreme neerslag steeds vaker voor. De nieuw set statistieken helpt om antwoord te krijgen op deze vragen. Met die antwoorden kunnen we ons beter voorbereiden op extreme neerslag.

Welke statistieken zitten in het pakket?

In het pakket zitten de volgende statistieken:

  • Een basisstatistiek. Deze laat zien hoeveel neerslag je kunt verwachten bij een bepaalde duur en herhalingstijd. Deze statistiek vormt de basis voor de andere statistieken.
  • Een regionale statistiek. Deze brengt de verschillen tussen regio’s in Nederland in beeld. Ook zie je de verschillen tussen winterperiodes en de rest van het jaar.
  • Een toekomststatistiek. Deze laat de verwachte veranderingen in extreme neerslag zien volgens de vier KNMI'14 klimaatscenario’s. En het laat zien of en hoe goed watersystemen bestand zijn tegen extreme neerslag.

Verder zit er nog het volgende in het pakket: gebiedsstatistieken, neerslagpatronen, actuele neerslagreeksen en een set extreme korte neerslaggebeurtenissen. Die laatste set is vooral belangrijk voor stedelijke gebieden.

Verschil met eerdere statistieken

STOWA presenteerde in 2015 en 2018 ook al nieuwe neerslagstatistieken. Deze statistieken toonden aan dat de extreme neerslag de afgelopen decennia flink is toegenomen door klimaatverandering. De nieuwe statistieken tonen dat ook aan. Maar volgens Michelle Talsma van STOWA onderscheiden ze zich van de statistieken uit 2015 en 2018 om de volgende redenen:

  • De nieuwe statistieken worden aangeboden in een samenhangend pakket.
  • Er is ook gekeken naar andere zaken, zoals regionale verschillen in neerslag.
  • Met de nieuwe statistieken kun je ook naar de toekomst van extreme buien te kijken, volgens de vier KNMI’14 klimaatscenario’s.

Stresstesten voor wateroverlast

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen de statistieken goed gebruiken voor de stresstesten die ze moeten uitvoeren volgens het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. De nieuwe statistieken worden binnenkort opgenomen in de Bijsluiter gestandaardiseerde stresstest.

Meer weten?

Deze complete set statistieken is ontwikkeld door het KNMI en HKV Lijn in Water, in opdracht van STOWA. Wil je meer weten over deze nieuwe set? Download de brochure een actueel beeld van de kans op extreme neerslag of het eindrapport neerslagstatistieken en -reeksen voor het waterbeheer 2019.