Stefan Kuks en Sofie Stolwijk bezoeken Regio Achterhoek+

Gepubliceerd 7 december 2019

Stefan Kuks, voorzitter van de landelijke werkgroep Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie, en Sofie Stolwijk, programmamanager van het landelijke programma, brachten op 31 oktober een bezoek aan Vorden. Daar ondertekenden alle betrokken bestuurders de visie ‘Samenwerking Water Regio Achterhoek+’. Kuks toonde zich onder de indruk. “De manier van samenwerken, de brede bestuurlijke agenda en de manier waarop onderwerpen worden besproken laten zien dat het goed gaat in de regio Achterhoek+.”

Stefan Kuks en Sofie Stolwijk bezoeken Regio Achterhoek+

Het samenwerkingsverband Regio Achterhoek+ bestaat uit het Waterschap Rijn en IJssel en verschillende gemeenten. Sinds de jaren negentig is het samenwerkingsverband actief en vanaf 2010 ligt de focus op samenwerking in de waterketen. Dit jaar sloten waterbedrijf Vitens en samenwerking De Liemers, bestaande uit de gemeenten Westervoort, Duiven, Rijnwaarden en Zevenaar, zich ook aan.

Klimaateffectatlas Regio Achterhoek+ en De Liemers

Tijdens een presentatie over het gebruik van de Klimaateffectatlas in Regio Achterhoek+ en De Liemers werd het belang van samenwerken nog eens onderstreept. De Klimaateffectatlas is een goed communicatiemiddel, zowel voor interne communicatie - tussen gemeenten – als voor externe communicatie naar bewoners. De Klimaateffectatlas ondersteunt het voeren van gesprekken over de kwetsbaarheden in de regio en de aanpak ervan.

Werkbezoek landgoed ‘t Medler

De groep stapte na de presentatie op de fiets richting landgoed ’t Medler: een mooi voorbeeldproject waarbij ruimtelijke adaptatie en de zoetwateropgave gezamenlijk worden aangepakt. Mede dankzij het mooie herfstweer was deze excursie zeer geslaagd. Landgoed ’t Medler is onderdeel van een gebiedsproces in de Landgoederenzone Baakse Beek Bronckhorst. De gemeente Bronckhorst, de provincie Gelderland en het waterschap Rijn en IJssel spreken met landgoedeigenaren, andere grondeigenaren en gebruikers over de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering.

Samenwerking Water Regio Achterhoek+ bestaat uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen, waterbedrijf Vitens, samenwerking De Liemers en Waterschap Rijn en IJssel.