Bijsluiter voor stresstest verschenen

Gepubliceerd 31 januari 2019

Voor iedereen die aan de slag gaat met de stresstest, is een uitgebreide bijsluiter verschenen. Hierin staan instructies voor het uitvoeren van de stresstest. Ook vind je er gebruiksaanwijzingen voor het interpreteren en toepassen van uitkomsten. De bijsluiter is ontwikkeld door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), in samenwerking met een groot aantal partijen.

Wat vind je allemaal in de bijsluiter?

  • Achtergrondinformatie over de klimaatthema’s en daarmee samenhangende kwetsbaarheden.
  • Instructies voor het vinden en gebruiken van publieke basisinformatie om kwetsbaarheden te verkennen en op hoofdlijnen in beeld te brengen (voorheen de stresstest light).
  • Instructies voor het creëren van informatie op maat om kwetsbaarheden in detail te bepalen.
  • Adviezen voor het gebruik van de stresstest uitkomsten.